Ny kemipakke styrker viden om skadelig kemi

31-08-2016
Kemikalier

En ny kemipakke, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen præsenterede i søndags, skal sikre mere viden og bedre styr på uønsket kemi i danskernes hverdag.

Danskerne skal kunne leve uden frygt for at blive udsat for hormonforstyrrende stoffer i fx plejeprodukter eller fluorstoffer fra pizzabakker. Det skal den nye kemipakke hjælpe til med.
I alt er der afsat næsten seks mio. kroner til nye initiativer i perioden 2016-2017, som skal sikre mere viden om problematisk kemi i danskernes hverdag og styrke arbejdet med at regulere stofferne gennem EU.

Indsats på tværs af miljø- og fødevareområdet

Den nye kemipakke har særligt fokus på fem områder, blandt andet bedre EU-regulering, hormonforstyrrende stoffer og mere viden om fluorstoffer, som skal sikre en mere samlet, tværgående tilgang til reguleringen af kemiske stoffer i fødevarer, forbrugerprodukter og miljø på tværs af miljø- og fødevareområdet. 

FAKTA

Kemipakken bygger ovenpå eksisterende indsatser under Kemikalieindsatsen 2014-17 og Fødevareforlig 3 og den samlede pakke koster i alt 15,85 mio. kr. i perioden 2016-2017, hvoraf 5,85 mio. kr. tilføres som nye midler. De skal blandt andet bruges på:

  • Viden om kombinationseffekter. En ekstra indsats iværksættes for at forbedre risikovurderingen, når kemiske stoffer kombineres. Der vil blive udviklet en model til at beregne en gruppe af kemikaliers kombinationseffekt. Metoden skal bruges til at vurdere den samlede udsættelse og konsekvensen for befolkningen ved udsættelse for flere af disse kemikalier samtidig.
  • Bedre EU-regulering. Afholdelse af konference med sigte på input til danske prioriteter til EU’s strategi for et ikke-giftigt miljø i 2050. Initiativet er et supplement til det arbejde, der allerede er i gang i ministeriet for at få en bedre EU-regulering af kemikalier.
  • Liste over hormonforstyrrende stoffer, som myndigheder og virksomheder kan tage udgangspunkt i i arbejdet med at udfase stofferne i varer i EU.
  • Fokus på fluorkemikalier. Der er brug for mere viden om denne gruppe kemiske stoffer, og der skal laves en samlet strategi for håndteringen af fluorerede stoffer på EU-plan. Der skal desuden udvikles en ny metode til at bestemme indholdet af total organisk fluor i emballage og andet fødevarekontaktmateriale.
  • EU-regulering af tatoveringsfarver. 15 procent af alle danskere har en tatovering, men mange farver på markedet indeholder kræftfremkaldende stoffer og kan give allergi. Danmark vil fortsat presse på for at få EU-regler for tatoveringsfarver.

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder i Miljøstyrelsen Kemikalier Magnus Løfstedt, tlf.: 72 54 4292, e-mail: