Miljøstyrelsen vil vurdere problematiske flammehæmmere gruppevis

18-08-2016
Kemikalier

Miljøstyrelsen har i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet i en ny undersøgelse set på fællestræk blandt 67 bromerede flammehæmmere og undersøgt muligheden for samlet at vurdere de 67 stoffer med fællestræk. En samlet vurdering kan sikre en hurtigere regulering af de problematiske stoffer, end hvis stofferne skal vurderes og reguleres enkeltvist.

Stofferne blev inddelt i mindre grupper i forhold til deres kemiske struktur. Ved hjælp af QSAR computermodeller, som kan bruges til at forudsige kemiske stoffers egenskaber, har DTU Fødevareinstituttet undersøgt, om stoffernes miljø- og sundhedsskadelige egenskaber i disse grupper har fællestræk.

En af grupperne – såkaldte små bromerede alkylalkoholer - blev udvalgt til yderligere analyser og udvidet med alle tænkelige stoffer indenfor denne gruppe til i alt 61 stoffer, der eventuelt vil blive taget i brug i fremtiden. Undersøgelsen tyder på, at samtlige stoffer i denne gruppe kan være kræftfremkaldende eller skade arveanlæggene. 

Miljøstyrelsen vil nu arbejde videre med at indsamle yderligere dokumentation om brugen af disse stoffer. Formålet er, at stofferne på sigt reguleres som én samlet gruppe, hvilket kan sikre en hurtigere og mere ressourcebesparende regulering af de problematiske stoffer, end hvis stofferne skal vurderes og reguleres enkeltvist. 

Læs rapporten h er

FAKTA:

QSAR

QSAR står for Quantitative Structure-Activity Relationships og er computermodeller, som blandt andet kan bruges til at forudsige kemiske stoffers miljø- eller sundhedsfarlige egenskaber.

Bromerede flammehæmmere

Bromerede flammehæmmere er kemikalier, der kan tilsættes plast, skum og tekstiler for at forhindre brand i f.eks. computere og fjernsyn. Flammehæmmerne kan dog med tiden frigives og nogle af dem ophobes i miljøet, og mistænkes for at være årsag til fosterskader og for at være hormonforstyrrende.

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Kemikalier Grete Lottrup Lotus, tlf.: 72544649, e-mail: