Kontrol af kosmetik til børn og unge viser forkert mærkning af indhold

22-08-2016
Kemikalier

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2016 kontrolleret kosmetiske produkter til børn og unge for, om de overholder kosmetikreglerne.

Reglerne kræver blandt andet mærkning af parfumestoffer og en beskrivelse af produktets funktion. 15 ud af 46 produkter overholdt ikke reglerne.

Oplysninger om indhold af parfumestoffer er vigtige, da børn og unge kan risikere at udvikle allergi, hvis de udsættes for parfumestoffer. I kontrollen var der fokus på produkter, som børn og unge bruger dagligt.

Der blev i alt udtaget 46 produkter fra 19 forhandlere i hovedstadsområdet og i webbutikker. Det var produkter som shampoo, bade- og showergel, læbepomade, flydende håndsæbe, bodylotion/-creme, tandpasta og blebalsam. Kontrollen viste, at 15 ud 46 produkter ikke var mærket korrekt. Af disse manglede seks produkter oplysninger om parfumestoffer.

Kontrollen viste desuden, at 15 produkter (33 %) fra 11 forhandlere overtrådte en eller flere af reglerne på følgende områder:  

  • manglende registrering i kosmetikdatabasen, CPNP
  • manglende mærkning på dansk med beskrivelse af produktets funktion og forsigtighedsregler, volumenangivelse eller ansvarlig person i Europa
  • manglende oplysning om parfumestoffer
  • ulovlige anprisninger

Læs mere om reglerne her .

Som opfølgning på kontrollen er en del af produkterne nu blevet gjort lovlige – det vil sige, at de er blevet mærket korrekt og registreret eller trukket tilbage fra markedet.

FAKTA

I foråret 2016 har Kemikalieinspektionen kontrolleret en række kosmetiske produkter, der retter sig mod børn og unge under 14 år samt gravide (dvs. også ufødte børn) for, om de overholder kosmetik-reglerne

Der blev i alt udtaget 46 produkter fra 19 forhandlere i hovedstadsområdet og i webbutikker.
Der blev undersøgt, om produkterne var registreret i Kommissionens database for kosmetiske produkter, CPNP, og om de var mærket rigtigt, herunder at der var den nødvendige mærkning på dansk. Derudover blev anprisningerne (reklamen) på produkterne vurderet. Udvalgte produkter blev analyseret for deklarationspligtige parfumestoffer og konserveringsmidlet MCI/MI.

Af overtrædelserne er der primært tale om forkert mærkning og manglende registrering i kosmetikdatabasen, CPNP.
Seks produkter havde ikke angivet korrekt om indhold af parfumestoffer.

Kontrollen er en del af den tværministerielle børnekemi-kontrolindsats 2013-2016. Der er i alt afsat 20 mio. kr. til at øge information og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter til børn og unge, da det ønskes at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi. Der kan læses mere her .