23-08-2016

Ny rapport beskriver, hvordan man for første gang har anvendt genetisk aktivitet i jorden som et redskab til vurdering af uønskede bivirkninger af pesticider direkte på jordens mikrobielle organismer.

Miljøstyrelsen har støttet et forskningsprojekt, hvor forskere for første gang har anvendt RNA-kvantificering i jorden som et redskab til vurdering af uønskede bivirkninger af pesticider direkte på jordens mikroorganismer.

Projektet undersøgte de jordlevende mikroorganismer ved dels at måle deres relative aktivitet som forholdet mellem RNA (som viser organismernes aktivitet) og DNA (som viser antallet af organismer), og dels ved at måle om pesticider har nogen effekt på diversiteten af aktive mikroorganismer gennem diversitetsbeskrivelser af DNA fremstillet i laboratoriet ud fra RNA udtaget fra jordprøver.

Rapporten peger på potentialet for genetiske metoder, hvor man i felten, i større testsystemer og i laboratoriet kan udtage en jordprøve og bestemme, hvordan de jordlevende mikroorganismer trives. Ved at kvantificere aktiviteten af vigtige gener – og samtidig måle antallet af organismer, der bærer disse gener – vil man teoretisk kunne bestemme organismernes ”tilstand” fx før og efter pesticidanvendelse. Dermed vil man kunne klarlægge om en given behandling med pesticider påvirker de jordbundsorganismer, der er vigtige for aktiviteten i jorden og dens frugtbarhed. Rapporten viser, at samfundet af mikroorganismer i jorden i et tidsmæssigt perspektiv er meget robust over for påvirkning fra pesticider, da mikroorganismernes aktivitetsniveau hurtigt normaliseres efter en betydelig pesticidpåvirkning.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs forskningsrapporten her:  GENEPEASE