EU-dødslisten træder i kraft i dag

03-08-2016
Natur

Fra i dag skal alle EU-lande bekæmpe 37 invasive arter. I Danmark findes de 12. Man kan dog beholde sit kæledyr, selv om det er på listen.

Uønsket. Sumpskildpadden terrapin, der er i Danmark, er på EU’s dødsliste. Foto: GB-NNSS.

Fra og med i dag er det ulovligt at holde, avle eller handle med 37 forskellige invasive dyre- og plantearter i EU. De skal derimod bekæmpes eller kontrolleres i det omfang, det er muligt og omkostningseffektivt. 12 af arterne er observeret i Danmark.

EU-listen er resultatet af en aftale mellem EU-landene, der skal forhindre, at særligt skadelige invasive dyr og planter spreder sig og udkonkurrerer oprindelige arter og dermed skader både natur og erhvervsinteresser. Listen over de 37 arter blev vedtaget sidste år, men reglerne træder først i kraft i dag, hvor Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har udsendt bekendtgørelse.

Det betyder, at et handelsforbud nu er trådt i kraft, og man må derfor ikke længere købe eller sælge de omtalte dyr og planter. Dog, hvis man allerede har et sådant dyr som kæledyr, kan man beholde det, indtil det dør. Ejeren skal sikre sig, at det ikke formerer sig eller kan slippe fri.

Zoologiske haver, akvarier og lignende skal udfase de dyr, der er på EU-listen. Men også de kan beholde dyr, de allerede har, indtil dyrene dør, forudsat de ikke kan yngle eller slippe fri. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil i forbindelse med udarbejdelse af en handlingsplan for invasive arter undersøge, hvordan zoologiske haver og andre fortsat kan modtage uønskede kæledyr på EU-listen eller dyr indfanget i naturen.

Forhandlere og producenter af kæledyr og akvarieplanter, som er på listen, kan holde og transportere arter, som er indkøbt før i dag – og i de næste to år formidle dem til institutioner, der har særlig tilladelse til at have disse arter.  Det kan for eksempel være dyr og planter til brug for forskning

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er ansvarlig myndighed og fastsætter i den nye bekendtgørelse, at man kan blive straffet med bøde eller fængsel, hvis man overtræder reglerne.

Snarest muligt justeres bekendtgørelsen om vildtskader, og derefter vil man kunne regulere invasive fugle og pattedyr på EU-listen uden forudgående tilladelse.

12 arter på EU-listen er observeret i Danmark:

Hårfrugtet bjørneklo, gul kæmpekalla, muntjak, vaskebjørn, sumpbæver, skarveand, signalkrebs, kinesisk uldhåndskrabbe, vandplanten carolinacabomba, hellig ibis, båndgrundling og sumpskildpadden terrapin.

De øvrige 25 arter er:

Amerikansk oksefrø, java manguster, asiatisk hveps, kinesisk sovekutling, amerikansk flodkrebs, Orconectes virilis (krebs, intet dansk navn ), Louisiana-flodkrebs, marmorkrebs, slør-partenium, spydbladet pileurt, gråt egern, indisk krage, kujibønne, næsebjørn, ørkenkorsrod, ræveegern, rødbuget egern, sibirisk jordegern, Sosnowski's bjørneklo, tykstilket vandhyacint, asiatisk centella, stor vandguirlande, uruguay ludvigia, krybende ludvigia og papegøjefjer.

Spørgsmål og svar ved ikrafttrædelse af EU-listen 3. august 2016

Se den danske bekendtgørelse på Retsinformation   

Læs mere om invasive arter i EU på svana.dk

Yderligere oplysninger:

Hans Erik Svart

Specialkonsulent, Naturbeskyttelse
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning