Drænet landbrugsjord bliver til ny natur

31-08-2016
Natur

Ministeriet har givet grønt lys til et af de første lavbundsprojekter, der forvandler drænet landbrugsjord til våd natur. Det gavner både klima, miljø og natur.

Tilskud. Runkenbjerg er det første sted, der får støtte fra ministeriets pulje. Foto: NST.

Ved Runkenbjerg ved Vejle vil Naturstyrelsen snart sløjfe dræn og grøfter på 18 hektar lavtliggende landbrugsjord. Derefter vil vandstanden stige, og nye enge vil vokse op – svarende til flere end 33 fodboldbaner med ny, våd natur. 

Projektet er et af de første, der får støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets såkaldte lavbundsordning. I alt modtager det 2,7 mio. kroner. 

- Lavbundsprojekter som dette ved Runkenbjerg er lidt af et hattrick. Det virker både på naturen, klimaet og miljøet. Det reducerer udledning af kvælstof, begrænser udledning af drivhusgasser og skaber nye levesteder for vilde planter og dyr , siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

Miljø- og Fødevareministeriet vil i perioden 2014-2017 give 165 mio. kroner i tilskud til, at lavtliggende marker kan blive forvandlet til våde naturområder.  Tilskuddene dækker lodsejernes tab og udgifter til lukning af dræn og grøfter. 

Mindre klimabelastning 

Når lave landbrugsjorder bliver vådere, reducerer det drivhusgasudledningen, fordi vandet holder det organiske materiale i jorden. Tilskudsordningen forventes ved udgangen af 2017 at føre til en reduktion i udledningen af drivhusgasser på ca. 33.000 tons. 

Kommuner og Naturstyrelsen kan søge tilskud, og lodsejere kan rette henvendelse, hvis de har forslag til projekter. Potentialet i yderligere 60 projekter er ved at blive undersøgt, og flere kan komme til i ansøgningsrunden, der udløber 18. oktober. 

-Vi håber med disse projekter at mindske udledningen af drivhusgasser med dét, der svarer til ca. 4000 familiers årlige elforbrug. Jeg håber, vi snart kan give grønt lys til nye projekter, så vi vil se flere våde naturområder rundt omkring i landet , siger Esben Lunde Larsen.