Biocider: Opdateret udgave af Technical Agreements for Biocides (TAB) tilgængelig

22-08-2016
Biocider

Informationsdokument, Technical Agreements for Biocides (TAB), er opdateret i juni 2016 og tilgængelig via ECHAs hjemmeside.

Technical Agreement for Biocides (TAB) er et informationsdokument, der har til formål at videredistribuere de enigheder som opnås i EU's tekniske biocidgruppe (WG). TAB'en dækker de enigheder som opnås i WG for tekniske såvel som videnskabelige emner med generel relevans for biocidområdet, samt opdateringer til de eksisterende vejledninger indenfor miljø, sundhed og fysisk-kemiske egenskaber. 

Den opdaterede TAB indeholder de seneste konklusioner opnået på WG i 2015.

Find her en opdateret udgave af Technical Agreement of Biocides (TAB) fra juni 2016.