Vi sorterer affald som aldrig før

18-08-2016
Borger Affald

Danskerne er blevet bedre til at sortere affald til genanvendelse, viser Miljøstyrelsens nye affaldsstatistik.

Stadigt mindre affald ryger i den samme skraldespand under køkkenvasken. Danskerne sorterer mere af deres husholdningsaffald til genanvendelse, og genanvendelsen er nu på 31 %, viser Miljøstyrelsens nye affaldsstatistik med tal for 2014.

De 31 % er målt på syv typer affald – såkaldte affaldsfraktioner - fra husholdningerne: Organisk affald (madaffald), papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald. Med den nationale ressourceplan ”Danmark Uden Affald” blev der i 2013 sat et mål om at nå op på 50 % i 2022. Og det går den rigtige vej.

Genanvendelsen af husholdningsaffaldet er steget med 3 procentpoint fra 2013 til 2014, svarende til ca. 80.000 tons affald. Dermed fortsætter en stigning, der de sidste to år har været på henholdsvis 2 og 1 procentpoint.

Vi varmer os ved andres affald
Den nye affaldsstatistik viser mange andre tal end genanvendelse af husholdningsaffald. En anden klar tendens er, at vi importerer stadig mere affald til forbrænding fra udlandet. I 2014 kom mængden op på 342.000 tons mod 234.000 tons i 2013 og 164.000 i 2012.

Det importerede affald brændes af i danske forbrændingsanlæg og bidrager til produktion af el og varme.

> Se flere tal om affald i Affaldsstatistik 2014

Yderligere oplysninger:
AC-fuldmægtig Rasmus Toft, email: , tlf: 72 54 42 82