9. tilpasning til CLP-forordningen er trådt i kraft

18-08-2016
Kemikalier

Den 9. tilpasning til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008) omfatter nye eller opdaterede klassificeringer for 48 stoffer i forordningens bilag IV, som er EU’s liste over stoffer med harmoniserede klassificeringer.

Den 9. tilpasning trådte i kraft den 9. august 2016. Tilpasningen indeholder opdaterede klassificeringer for 22 stoffer, der allerede findes på listen over stoffer med harmoniserede klassificeringer (CLP bilag VI), samt nye harmoniserede klassificeringer for 26 stoffer.

Eksempler på stoffer der er omfattet af den nye tilpasning er bl.a. Bisphenol A, metallisk bly, ftalaterne DIBP og DCHP og en lang række bekæmpelsesmidler. Herunder visse stoffer anvendt til bekæmpelse af gnavere (antikoagulanter) samt flere kobberforbindelser.

Den nye harmoniserede klassificering og deraf følgende mærkning for de 48 stoffer skal være taget i anvendelse senest fra 1. marts 2018.

9. tilpasning til CLP (EU nr. 2016/1179) (EUR-lex, pdf).