Virksomheder som Dan Gødning slipper ikke for miljøgodkendelse

15-04-2016
Borger Industri

Miljøstyrelsen vil ikke lempe reglerne for store gødningsvirksomheder som Dan Gødning i Fredericia, den virksomhed, hvor fra der i februar slap store mængder kvælstof ud til omgivelserne.

Flere nyhedsmedier skriver i går og i dag, at Miljøstyrelsen har sendt en række nye bekendtgørelser i høring, som ændrer reglerne for miljøgodkendelse for en række virksomheder. Det er rigtigt, at bekendtgørelserne vil fritage visse virksomhedstyper fra at skulle søge miljøgodkendelse ved f.eks. udvidelser. Men det har ikke været hensigten med det nye udkast til regler, at virksomheder som Dan Gødning skulle fritages for miljøgodkendelse.

De nye regler har til hensigt at adressere virksomhedstyper, der i dag ikke har en sådan miljømæssig betydning, at de fortsat skal være undergivet en godkendelsesproces. En virksomhed som Dan Gødning i Fredericia skal fortsat – som altid – søge miljøgodkendelse, og Miljøstyrelsen vil se nærmere på dette forhold når alle høringssvar er modtaget.

Fortsat tilsyn og kontrol

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at der fortsat vil gælde en række generelle miljøkrav for de virksomheder, som bekendtgørelserne omfatter, ligesom de stadig vil være underlagt kommunalt tilsyn og kontrol.

Bekendtgørelserne er sendt i høring netop med henblik på at få et helt klart billede af, hvad holdningen er blandt interessenter og virksomheder, inden det besluttes om reglerne skal træde i kraft.

Høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen på e-mailadressen med angivelse af journalnummer MST-1212-00025 i emnefeltet og med kopi til .