Renere luft fra arbejdsmaskiner

15-04-2016
Borger Luft

Gravkøer, plæneklippere og mange andre maskiner vil forurene omkring 70 procent mindre frem mod 2030 som følge af nye EU-krav.

undefined

En myriade af forskellige typer arbejdsmaskiner skal fremover forurene mindre, efter at EU netop har vedtaget en ny forordning med krav til motorer til brug i de såkaldte 'non-road' maskiner.

Det vil betyde en markant reduktion af luftforureningen fra bl.a. gravkøer, fejemaskiner og plæneklippere i hele EU, i takt med at gammelt materiel udskiftes. Miljøstyrelsen vurderer, at de nye krav vil sænke forureningen fra arbejdsmaskiner i Danmark med omkring 70 % frem mod 2030.

Redder liv
De nye regler betyder blandt andet mindre dieselsod og færre fine partikler, der begge er kræftfremkaldende. Partikelforureningen fører hvert år til omkring 3500 for tidlige dødsfald i Danmark. Dermed er de nye regler også med til at redde liv.

Den nye forordning træder i kraft i 2017, og de nye krav gælder for nye arbejdsmaskiner fra 2019.

Fakta: Mindre luftforurening fra arbejdsmaskiner

  • EU har netop vedtaget en forordning, der stiller krav om markant lavere luftforurening fra motorer til brug i de såkaldte non-road maskiner, der sælges fra 2019.
  • Non-road maskiner er typisk mobile arbejdsmaskiner og dækker over alt fra tog til gravkøer, mejetærskere, kraner, motorsave, plæneklippere, fejemaskiner, asfaltudlæggere, pramme og meget andet. De dækker dog ikke eldrevne maskiner, fly og skibe, der bruges på havet.
  • Også motorer til brug i traktorer vil fremadrettet skulle efterleve de nye luftemissionskrav.
  • Miljøstyrelsen vurderer, at de nye krav sammen med den løbende udskiftning af gammelt materiel vil føre til en reduktion på ca. 70 % af udledningen af dieselsod, ca. 70 % af de fine partikler og ca. 60 % af NOx fra arbejdsmaskinerne i Danmark fra 2014 og frem mod 2030.
  • Selv om arbejdsmaskiner ikke er den største kilde til luftforurening, kan de være en stor kilde lokalt, for eksempel på større byggepladser. Maskinerne står for 8 % af den samlede danske udledning af fine partikler.
  • De nye regler vil betyde færre for tidlige dødsfald. Dieselsod er kræftfremkaldende, og partikelforurening er hvert år skyld i omkring 3500 for tidlige dødsfald i Danmark.

Kilde: Miljøstyrelsen