Den nye stofbekendtgørelse træder i kraft den 15. april 2016. Den har tilføjet 33 sprøjtemidler til udfasning

13-04-2016
Landbrug

Stofbekendtgørelsen er blevet revideret, nu hedder den nr. 338 af 1. april 2016 . Den indeholder fortsat i bilag 3 en liste over sprøjtemidler, der ikke længere må markedsføres eller bruges. Med revisionen er der føjet 33 nye sprøjtemidler til listen.

Den seneste bekendtgørelse indeholder produkter, der ikke må sælges med virkning fra 30. maj 2016.

Sprøjtemidlerne har mistet deres godkendelse af forskellige grunde – det kan eksempelvis være, at producenten har valgt at trække produktet fra markedet. 

Markedet for sprøjtemidler ændrer sig hele tiden, og derfor er det vigtigt, at alle sælgere og brugere af sprøjtemidler holder sig ajour.

Al salg skal stoppe senest seks måneder efter at et produkt er afmeldt. Brugerne får op til et år, inden de skal stoppe med at bruge og opbevare produktet.

Vær opmærksom på, at der kan være produkter med samme navn, som fortsat må sælges og bruges. De har et andet registreringsnummer end det, der fremgår af listen i bekendtgørelsens bilag 3. Det er kun produkter med det angivne registreringsnummer, der ikke må markedsføres eller bruges fra de nævnte datoer.

Her er et uddrag fra stofbekendtgørelsen  med de 33 produkter. Bemærk, at der er konstateret trykfejl i bekendtgørelsen. De rigtige udfasningsdatoer fremgår af uddraget.