Ny rapport ser på bæredygtighed i byggeribranchen

26-04-2016
Grøn virksomhed

Miljøstyrelsen kommer nu med en ny rapport, som COWI har udarbejdet, der ser på affaldsforebyggelse og bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen.

Strategi for affaldsforebyggelse fra april 2015 har fokus på at reducere spild og undgå, at værdifulde ressourcer bliver til affald. Et af strategiens indsatsområder er byggeri og anlæg.  

Derfor har Miljøstyrelsen set nærmere på, hvordan bæredygtighed og ressourceeffektivitet kan integreres i byggeribranchen. Blandt andet opstiller rapporten 34 kriterier, der kan sikre høj ressourceeffektivitet i branchen. Samtidig peger den på, at samarbejde på tværs af sektoren, kan være med til at forbedre bæredygtighedskriterier, så de kan hjælpe med at reducere spild og undgå, at værdifulde ressourcer bliver til affald.

Rapporten udvælger fem kriterier, som er væsentlige at fremhæve i forhold til mere bæredygtighed i byggeriet, når det drejer sig om ressourceeffektivitet. De fem kriterier er:

  1. at undgå byggevarer, der efter endt brug skal deponeres
  2. beskrivelse af andelen af genanvendt materiale i nye byggevarer
  3. brug af design for adskillelse i byggeriet, således at bygningsdele nemmere kan skilles ad igen
  4. et materialepas, der indeholder information om byggevarerne i byggeriet
  5. en plan, der sikrer at materialer fra opførelse, renovering og nedrivning af bygningen sorteres, således at genbrug og genanvendelse optimeres

Læs rapporten her .

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Katrine Smith, e-mail: , tlf.: 72 54 42 77