Miljøstyrelsen afviser Fredericia Kommunes kritik om passivitet

19-04-2016
Pressemeddelelse Borger Industri

Det er forkert, når Fredericia Kommune gang på gang hævder, at Miljøstyrelsen ikke hjælper kommunen med at håndtere sagen om kvælstofudslip ved Dan Gødning.

Fredericia Kommune hævder i flere medier, at Miljøstyrelsen nægter at gå ind i sagen om forureningen fra 3. februar, hvor flere tusind tons kvælstof slap ud fra en tank hos Dan Gødning på Fredericia havn.

- Jeg er helt uforstående overfor påstandene om, at Miljøstyrelsen har været tøvende eller passive i den her sag. Miljøstyrelsen - og Naturstyrelsen - har siden ulykken indtraf været i løbende dialog med Fredericia Kommune. Vi har holdt møder i marts og i april så sent som i onsdags. Vi har meget klart forklaret kommunen, hvad der er brug for i forhold til dokumentation efter miljøreglerne , siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Michel Schilling.

- Kommunen skal have afklaret forureningens omfang. Det kan kommunen f.eks. gøre ved at bede den eller de ansvarlige virksomheder om at undersøge forureningen. Når sådan en undersøgelse er færdig, kan vi sammen afgøre, om forureningen er omfattet af miljøskadeloven, så Miljøstyrelsen kan overtage sagen. Hvis der er noget, kommunen er i tvivl om, så står vi selvfølgelig til rådighed , fortsætter han.

Myndigheder skal samarbejde

Miljøstyrelsen er overrasket over de varierende udmeldinger, der kommer fra Fredericia Kommune gennem pressen. Det er vigtigt, at der nu kommer styr på processen fremadrettet.

- Bolden ligger hos kommunen, som skal komme med sit udkast til afgørelse. Vi bistår selvfølgelig kommunen i det arbejde. Og hvis der er tale om en miljøskade efter miljøskadeloven, så overtager vi sagen , siger Michel Schilling.

Miljøstyrelsen vil nu tage kontakt til kommunen for at få ryddet eventuelle misforståelser af vejen.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder i Miljøstyrelsen, Rune Gleerup, tlf. 7254 4117, e-mail:
Vicedirektør i Miljøstyrelsen, Michel Schilling, tlf. 7254 4548, e-mail:

Sådan er reglerne:

Når en forurening som den i Fredericia opstår, så er det kommunen, der er myndighed og ansvarlig for håndteringen. Hvis kommunen mener, der er tale om – eller overhængende fare for – en miljøskade efter miljøskadeloven, så skal kommunen lave et udkast til en afgørelse om dette. Afgørelsen skal sendes til Miljøstyrelsen, som skal give en bindende udtalelse om afgørelsen. Miljøstyrelsen kan så gøre tre ting:

  1. Styrelsen kan erklære sig enig i kommunens afgørelse. Derefter overtager Miljøstyrelsen sagen.
  2. Styrelsen kan erklære sig uenig. Dermed skal kommunen håndtere forureningen efter de almindelige miljøregler, og miljøskadeloven, som ellers har forrang, er ude af spil.
  3. Styrelsen kan bede kommunen om flere oplysninger for at kunne afgøre, om der er tale om en miljøskade. Dette kræver i denne sag, at kommunen giver den eller de ansvarlige virksomheder påbud om at bekoste de undersøgelser, der er behov for.

Derfor er det afgørende at slå grundigt fast, om der er tale om miljøskade:

Hvis det besluttes, at forureningen er omfattet af miljøskadeloven, og Miljøstyrelsen overtager sagen, skal Miljøstyrelsen påbyde den eller de ansvarlige virksomheder at iværksætte nødvendige tiltag.

Hvis der er tvivl om, hvor vidt beslutningen om miljøskade er truffet på det rigtige grundlag, kan virksomheden klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og hvis nævnet finder, at virksomheden har ret, kan nævnet hjemvise sagen til kommunen. Og så starter det hele forfra og en masse tid er gået til spilde. Det har hverken natur eller miljø gavn af. Derfor er det så afgørende, at beslutningen om miljøskade træffes på et oplyst grundlag.