Kort sagsbehandlingstid for husdyrgodkendelser

14-04-2016
Landbrug

Sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser er forkortet endnu engang og er nu på 5,9 måneder. Det viser den nye husdyrstatistik fra Miljøstyrelsen.

Det går fortsat hurtigere for landmænd at få lov til at udvide eller omlægge et husdyrbrug. Miljøstyrelsens nye statistik ”Sagsbehandlingstid for husdyrsager 2015” viser, at sagsbehandlingstiden nu er nede på 5,9 måneder i gennemsnit. Det er tredje år i træk at sagsbehandlingstiden reduceres. I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 10,1 måneder.

Hertil kommer, at sagspuklen i kommunerne (dvs. sager med sagsbehandlingstid over 9 måneder) er nedbragt til 74 sager, hvilket er en tredjedel af sagspuklen i 2012, hvor den var på 235 sager.

Miljøstyrelsen vurderer at forbedringen fra 2014 til 2015 især skyldes, at der er ved at være ryddet op i de meget gamle sager, idet andelen af sager med meget lang sagsbehandlingstid (over 18 måneder) er sænket fra 4 % af sagerne i 2014 til 1,6 % i 2015. I 2012 udgjorde sager med meget lang sagsbehandlingstid 15 % af de afgjorte sager.

Læs notat om statistikken

Læs den kommunevis opgørelse