Forslag til ændring sendt i høring: Færre virksomheder skal miljøgodkendes

04-04-2016
Industri

Fire bekendtgørelser er sendt i høring med frist den 25. april.

undefined

Miljøstyrelsen har sendt et forslag til ændring af fire bekendtgørelser i høring. Sigtet med forslaget er at fritage en række virksomhedstyper for pligten til at få en miljøgodkendelse. Krav til miljøbeskyttelsen er uændret, og kommunerne skal fortsat føre tilsyn og sikre, at miljøbeskyttelsen overholdes.

Frist for høringssvar er den 25. april 2016. Se høringsudkastet på høringsportalen.
De omfattede bekendtgørelser er godkendelsesbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen, brugerbetalingsbekendtgørelsen og standardvilkårsbekendtgørelsen.