EU foreslår forbud mod produkter, der indeholder fire hormonforstyrrende ftalater

08-04-2016
Borger Kemikalier

Danmark har længe arbejdet for et forbud mod brugen af fire hormonforstyrrende ftalater i forbrugerprodukter. Det Europæiske Kemikalieagentur har nu, sammen med Miljøstyrelsen, fremsat et forslag om forbud mod de fire ftalater i produkter.

undefined

Bedre forbrugerbeskyttelse. Det bliver, ifølge Miljøstyrelsen, konsekvensen af det forslag, Danmark sammen med Det Europæiske Kemikaliagentur har udarbejdet. Forslaget forbyder fire ftalater, der er hormonforstyrrende, i blandt andet forbrugerprodukter. Danmark har længe arbejdet for at få et sådant EU-forbud, og med forslaget er et forbud mod brugen af stofferne i forbrugerprodukter rykket et stort skridt tættere på.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) lavet et forslag, der betyder, at en lang række produkter ikke må indeholde de fire ftalater. De fire ftalater er blandt andet hormonforstyrrende og kan skade evnen til at få børn.

Kemi krydser grænser

Størstedelen af de varer, som danskerne bruger i deres dagligdag, bliver produceret uden for Danmarks grænser. Derfor opnår forbrugerne en bedre beskyttelse gennem et europæisk forbud mod brugen af de fire ftalater.

Fakta

  • Danmark har sammen med ECHA udarbejdet et forslag, som skal begrænse brugen af de fire ftalater DEHP, DBP, BBP og DIBP i produkter (artikler), hvor der kan være længerevarende kontakt til hud og slimhinder, samt i forbrugerprodukter til indendørs brug. Undtaget fra forbuddet vil være produkter, som allerede er reguleret under anden lovgivning.
  • De fire ftalater bruges bl.a. i sportsudstyr, vinylgulve, ledninger, badeforhæng og voksduge.
  • Forslaget blev fremsat den 1. april 2016 og skal nu behandles i Kemikalieagenturet ECHA’s komitéer for henholdsvis risikovurdering og socioøkonomisk analyse. Herefter sendes forslaget til Kommissionen til endelig afgørelse.
  • Forslaget forventes at blive endeligt vedtaget inden for to år og forventes at få virkning fra 2020.

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder i Miljøstyrelsen Finn Pedersen, tlf.: 72 54 45 35, e-mail: