Det er bedre for miljøet at forebygge affald

21-04-2016
Affald

Er det bedst for miljøet at forebygge eller genanvende affald? Det har Miljøstyrelsen set på i en ny rapport, der konkluderer, at det er bedre for miljøet at forebygge affald frem for at genanvende det.

undefined

Rapporten ”Livscyklus-screening af affaldsforebyggelse” viser, at det, for de fleste typer af materialer, er miljømæssigt bedre at forebygge, at affaldet opstår fremfor at genanvende affaldet. Der er nogle materialer, hvor der ikke er nogen væsentlig miljømæssig forskel på at affaldsbehandle og forebygge - f.eks. gips.

Modsat giver plast og aluminium de største miljømæssige gevinster at forebygge. Rapporten bygger på en miljømæssig screening af udvalgte affaldsfraktioner (aluminium, glas, metal, pap, papir, plast, beton, gips og mursten).

Genanvendelse af materialer er ikke affaldsforebyggelse. Affaldsforebyggelse kan ske gennem undgået produktion og affaldsminimering, hvor mængden af affald gøres mindre, men også ved at affaldets sammensætning ændres og farlige stoffer i affaldet fjernes. Affaldsforebyggelse kan ses som en del af et bæredygtigt samfund, hvor et bæredygtigt forbrug hjælper til at mindre bruges og smides væk umiddelbart efter, og der samlet set genbruges mere.

I rapporten er der udarbejdet en oversigt, som rangordner affaldsfraktionerne i forhold til potentiel miljøgevinst ved at forebygge affaldet fremfor at genanvende det. Se listen i rapporten her.

Det skal bemærkes, at rapporten ikke opgør omkostningerne, men udelukkende miljøeffekter.

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Jord & Affald Anne-Mette Bendsen, , tlf.: 7254 4312