Bedre styr på den uønskede kemi

28-04-2016
Borger Kemikalier

Bedre styr på den problematiske kemi i forbrugernes hverdag. Det er resultatet af Miljøstyrelsens arbejde med en Liste Over Uønskede Stoffer, som i dag præsenteres på en konference for virksomheder og interessenter.

undefined

Hverdagen er fuld af kemiske stoffer, der kan fjerne bakterier, opløse fedt eller få vores produkter til at holde længere og dufte bedre. De fleste af stofferne er ikke skadelige for mennesker eller miljøet, men dem der er, skal der være styr på. Det er netop det arbejde, som Listen Over Uønsket Stoffer – kendt som LOUS - har været med til at sikre.

I dag præsenterer Miljøstyrelsen resultatet af fire års arbejde med LOUS-projektet på en konference for virksomheder og øvrige interessenter. Projektet betyder, at der nu ligger en klar strategi for de 40 udvalgte stoffer og stofgrupper, som findes på listen. Mange af strategierne er allerede implementeret og bruges i dag i myndighedernes arbejde med stofferne.

Derudover findes der på Miljøstyrelsens hjemmeside nu en status for implementeringen af strategierne, som opdateres løbende. På den måde kan både myndigheder og virksomheder følge med i, hvor langt arbejdet med hver enkelt stof på listen er.

LOUS-projektet kommer hele EU til gode

Resultaterne fra LOUS projektet bruges til at lægge pres på EU for at få endnu skrappere regler for de problematiske stoffer, vi omgiver os med. Det er allerede nu lykkedes på baggrund af listen at styrke grundlaget for en europæisk indsats over for de såkaldte perfluorerede stoffer og flammehæmmere, der er mistænkt for at kunne skade mennesker og miljø, og som findes i tekstiler, møbler, elektronik og i en række øvrige forbrugerprodukter.

Det er blandt andet sket ved udgivelse af fire rapporter om de problematiske perfluorerede stoffer, som bruges til at prioritere arbejdet med europæiske stofvurderinger. Stofvurderinger bruges i EU til at vurdere, om der er tilstrækkelige data om et stof, eller om der er brug for mere viden for at kunne regulere det.

Læs mere om arbejdet med LOUS-projektet i Miljøstyrelsen pjece her 

Se mere om konferencen her

Yderligere oplysninger:

Miljøstyrelsen Kemikalier Jesper Gruvmark, e-mail: , tlf.: 72 54 44 61

Fakta

  • LOUS står for Listen Over Uønsket Stoffer
  • LOUS omfatter både enkelte stoffer og stofgrupper
  • Se status for implementeringen for hver af strategierne på www.mst.dk/lous
  • Listen dækker over et stort antal enkeltstoffer (ca. 1400)
  • LOUS har givet Miljøstyrelsen bedre viden om, hvilke stoffer der skal begrænses eller kan erstattes af bedre alternativer
  • Resultaterne er blevet til i tæt samarbejde med andre styrelser, myndigheder, virksomheder og organisationer
  • Miljøstyrelsen udarbejder stofvurdering for fire af stofferne på listen og planlægger en femte i 2017