Sparepærer der lugter er ikke farlige

24-09-2015
Borger Kemikalier

Du skal ikke være bekymret, hvis din sparepære lugter. Lugten udgør ingen risiko for din sundhed. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen.

undefined
Har du en rigtig god lugtesans, kan elsparespærer lugte dårligt, men det er ikke farligt.

I et nyt projekt har Miljøstyrelsen undersøgt 25 lugtende el-sparepærer, og konklusionen er klar: Pærernes lugt udgør ingen risiko.

På baggrund af en række borgerhenvendelser opfordrede styrelsen i maj 2014 forbrugerne til at indsende sparepærer, som lugtede. Miljøstyrelsen har modtaget mange sparepærer og undersøgt 25 forskellige pærer.

Undersøgelsen viser, at selvom en el-sparepære lugter, er der ingen grund til bekymring. Der er ingen sammenhæng mellem lugt og sundhedspåvirkning fra stofferne, og en stærk lugt er dermed ikke nødvendigvis farlig. En tændt sparepære kan frigive farlige kemiske stoffer, men det er i så uendeligt små mængder, at stofferne ikke udgør en risiko.

Lugt er subjektiv

Resultaterne tyder på, at det er eddikesyre eller butanol, som forårsager lugt. Men der er stadig uklarhed om præcis, hvorfor nogle pærer lugter, mens andre ikke gør. En antagelse er, at det er limrester ved pærens fatning, der brænder af, og forårsager lugt. Samtidigt er det meget forskelligt fra person til person, om man bemærker lugt og er generet af den. Er lugtesansen meget følsom, peger rapporten på, at alle elsparepærer vil kunne opleves som ildelugtende.

Læs rapporten her

Miljøstyrelsens gode råd

• Det er generelt en god ide at lufte ud 3 x 5 min om dagen for at undgå unødig udsættelse for skadelige stoffer, der måtte være i indeklimaet.

• LED-pærer er et godt alternativ til el-sparepærer. De er mere energieffektive, og så indeholder de intet kviksølv, derfor anbefaler Miljøstyrelsen LED.

Fakta om undersøgelsen

• Formålet med projektet var at identificere, hvilke gasser lugtende el-sparepærer frigiver, samt undersøge, om stofferne udgør en sundhedsrisiko for forbrugeren.

• Forbrugerne benytter forskellige ord til at beskrive lugten fra pærerne, f.eks.: kemisk, giftig, af føntørrer, fiskeagtig, af ny bil, hospitalsagtigt, varm elektronisk lugt.

• I alt blev der identificeret 45 forskellige stoffer i de 25 pærer.

• Det er sandsynligvis eddikesyre eller butanol, som forårsager lugt.

• Pærerne frigav i meget små mængder to kræftfremkaldende stoffer (benzen og tetrahydrofuran), fire stoffer, der skader forplantningsevnen (toluene, N,N-Dimethylformamid og 2 siloxaner) og et mutagent stof (phenol).

• Stofferne blev risikovurderet vha. en worst-case beregning, hvor et barn sidder tæt på pæren og optager alle stoffer, som frigives fra pæren i seks timer hver dag. Under disse forudsætninger er samtlige pærer langt fra at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

• For benzen er der ingen nedre sikkerhedsgrænse. Den mængde, der frigives fra pærerne, ligger dog tæt på baggrundsniveauet i almindelig luft.

• Der blev ikke målt ozon fra nogen af de 25 pærer.

• Blandt de analyserede pærer var der to identiske pærer. De to pærer afgassede hver især helt forskellige stoffer. Der kunne heller ikke ses ens grupper af kemiske stoffer blandt de afgassede stoffer fra el-sparepærer fra samme producent.

• I tidligere undersøgelser af sparepærer frigav pærerne især phenoler, glykolforbindelser og styren. Phenoler kan også forårsage lugt. Der blev ikke foretaget risikovurdering i nogen af de tidligere undersøgelser.

• Tidligere undersøgelser har vist at samtlige sparepærer frigiver stoffer, der ligger over deres lugtgrænse. 

• Undersøgelsen er nu afsluttet og man kan ikke længere indsende lugtende sparepærer