Ressortændring på affaldsområdet

01-09-2015
Affald

Regeringen har med regeringsgrundlaget 'Sammen for fremtiden' besluttet at samle den økonomiske regulering af el, gas, fjernvarme, teleydelser, vand, spildevand og affald under et tag i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM).

Det betyder, at en række opgaver på affaldsområdet, der tidligere blev varetaget af Miljøministeriet (MFVM), flyttes til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM). Det gælder alle opgaver indenfor forsyningssektoren herunder at få afhentet og håndteret både virksomhedernes og forbrugernes affald samt de igangværende processer omkring evaluering af organiseringen af affaldssektoren og effektivisering af affaldsforbrændingssektoren.

Regeringen har fokus på at effektivisere hele forsyningssektoren til gavn for virksomheder og forbrugere, og ressortsammenlægningen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er første led i at nå denne målsætning.

Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) varetager fortsat alle de øvrige opgaver på affaldsområdet, som omhandler de miljømæssige hensyn ved behandling af affald.
Der overflyttes fem medarbejdere fra Miljøstyrelsen til Energistyrelsen.

Se her , hvilke ansvarsområder som fortsat varetages af MFVM og EFKM samt hvilke opgaver, der overføres til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM). 

Læs regeringsgrundlaget her