Ozonlaget heles – millioner af liv er reddet

16-09-2015
Borger Grøn virksomhed Kemikalier Luft

I dag for 30 år siden trådte verdens lande sammen om at beskytte ozonlaget. Nu kan vi se, at indsatsen virker, og millioner af tilfælde af hudkræft undgås.

undefined

I dag varsler DMI et UV-indeks på 2,9 i solskin. Når det er højest om sommeren, og vi skal plastre os allermest ind i solcreme, kan det nå op på 7 i Danmark. Men det kunne have været meget værre, hvis ikke verdens lande for 30 år siden var blevet enige om at gøre noget ved truslen mod ozonlaget, der beskytter os mod skadelig UV-stråling fra solen.

Nye tal fra FN viser, at det meste af verdens beboede område – inklusive Danmark – ville opleve UV-indeks på 25 og omkring ækvator helt op til 50. Men 16. september 1985 samledes verdens lande i Wien og underskrev Wienkonventionen. Den førte gennem Montrealprotokollen til, at hele verden forpligtede sig til at udfase CFC og de andre gasser, der var med til at nedbryde ozonlaget.

I dag kan vi se, at indsatsen virker. Mængden af CFC og andre ozonskadelige stoffer falder i atmosfæren, nedbrydningen af ozonlaget er stoppet, og det er så småt begyndt at komme sig. Hvis ikke vi havde gjort noget, ville det have medført omkring 150 millioner nye tilfælde af hudkræft i verden inden år 2100 og utallige tilfælde af grå stær – alene i USA ville der have været op mod 50 millioner ekstra tilfælde af grå stær. Det viser tal fra UNEP, der er FN’s miljøprogram.

En god forretning
Beskyttelsen af ozonlaget har ifølge UNEP også været en god forretning for verden. Selvfølgelig har der været omkostninger ved omstillingen, men det ville globalt set have kostet verden svimlende 12 billioner – altså 12.000.000.000.000 – kroner ekstra til bl.a. sygdomsbehandling og svigtende høstudbytte, hvis man ikke havde gjort noget. Samtidig har det været med til at skåne klimaet, fordi gasserne også er meget klimaskadelige.

I anledning af 30-året for Wienkonventionen siger FN’s generalsekretær Ban Ki Moon blandt andet i en meddelelse , at ”Det viser, hvad vi er i stand til at opnå, når nationerne arbejder sammen om at løse en global udfordring.”

Arbejdet er dog ikke slut endnu. Mange steder bruges de meget klimaskadelige såkaldte HFC-gasser i dag i stedet for de ozonskadelige gasser, man tidligere brugte. Danmark arbejder sammen med en række andre lande om at få HFC-gasserne ind under Montrealprotokollen, så de også kan blive udfaset.

> Læs mere om Wienkonventionen og ozonlaget på FN’s hjemmeside