Udkast til ny husdyrgødningsbekendtgørelse er sendt i høring

22-09-2015
Landbrug

De væsentligste forslag til ændringer er lempelser i kravet om gyllealarmer. Det foreslås, at kravet ikke skal gælde, når beholderen ligger lavere end det nærliggende vandmiljø. Desuden skal søer, som ikke er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, ikke udløse krav om gyllealarm.

undefined

Forslag til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen er sendt i høring indtil den 20. oktober 2015.

Ændrede regler om gyllealarmer

Der foreslås to generelle undtagelser fra kravet om gyllealarmer. Kravet skal ikke gælde, når beholderen ligger lavere end det nærliggende vandmiljø. For gyllebeholdere, der ligger i nærheden af en sø over 100 m², skal kravet kun gælde, hvis søen er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Andre ændringer

Forslaget indeholder også forskellige tekniske justeringer af reglerne om opbevaring af ensilage, overdækning af markstakke, arealer med grøngødning og udbringningsmetoder for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse.

Tidligere høringsudkast udsendt i foråret 2015

Miljøstyrelsen havde i foråret 2015 en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring med forslag om lempelser i kravet om gyllealarmer. Dette udkast til ændringsbekendtgørelse vil ikke blive vedtaget, idet det erstattes af det nye forslag til bekendtgørelse.

Det tidligere forslag om en dispensationsadgang fra alarmkravet, hvis det nærliggende vandmiljø ligger højere end gyllebeholderen, er erstattet af en generel undtagelse fra alarmkravet i disse situationer. Denne ændring i forhold til det tidligere forslag gør bekendtgørelsen mere enkel at administrere.

Se høringsmaterialet på høringsportalen

Forslaget til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen og materiale med uddybende information findes på høringsportalen via linket nedenfor:

Link til høring af husdyrgødningsbekendtgørelsen