Nordiske forretningsmodeller i en cirkulær økonomi

11-09-2015
Grøn virksomhed

Reparation af elektronik, leasing af parkbænke og sportstøj med længere levetid er nogle af de 18 eksempler på cirkulære forretningsmodeller, som er beskrevet i en ny rapport ”Moving towards a circular economy”, som netop er udgivet af Nordisk Ministerråd.

Cirkulær økonomi handler om at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller. I en cirkulær økonomi holdes materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt.

Grundtanken i den cirkulære økonomi er at genanvende materialer – eller endnu bedre forebygge affald - ved smartere design af produkter, så de kan produceres med mindre spild, kan genbruges, skilles ad og repareres og derved få en længere levetid.

Rapporten præsenterer cirkulære forretningsmodeller fra små- og mellemstore virksomheder i både Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island. De dækker seks udvalgte fokusområder: Fødevarer, tekstiler, elektrisk og elektronisk udstyr, bygge- anlæg, møbler samt emballage. Forretningsmodellerne omhandler: Produktdesign, service- og funktionsbaserede modeller, deleøkonomi, genbrug, reparation samt genanvendelse og affaldshåndtering.

Målet er, at kataloget skal inspirere og opfordre andre virksomheder til at tage kreative og innovative skridt i samme retning. Rapporten indeholder også et sammendrag og anbefalinger fra en workshop, som blev afholdt i foråret 2015 med deltagelse af nordiske myndigheder, forskere og virksomheder. Projektet er gennemført af Den nordiske gruppe for affaldsforebyggelse under Nordisk Ministerråd.

Læs rapporten

Læs Nordisk Ministerråds pressemeddelelse