Nordisk konference om REACH d. 23-24. september: der er stadig pladser

07-09-2015
Kemikalier

Den første Nordiske konference om REACH bliver afholdt den 23.-24. september i København af DHI i samarbejde med Miljøstyrelsen og Dansk Industri

Konferencen vil bl.a. omhandle følgende emner:

  • Registrering under REACH i 2018
  • Godkendelsesordningen
  • Brug af non-test metoder under REACH
  • Hormonforstyrrende stoffer  

Konferencen er henvendt til ansatte i virksomheder der importerer eller producerer kemikalier, og til myndighedspersoner inden for kemikalieregulering.

Læs mere om konferencens indhold og om hvordan man tilmelder sig:

http://worldwide.dhigroup.com/dk/nordic-reach?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=REACH