Ni lande vil have fart på EU's kemikalielovgivning

17-09-2015
Borger Kemikalier

Det går for langsomt med at få indført de nødvendige kemi-regler i EU. Det er ni lande enige om, og derfor sætter de EU's fremtidige kemikaliepolitik på dagsordenen til en konference i Bruxelles den 20. oktober.

Danmark og otte andre lande skrev i efteråret til EU Kommissionen for at få sat skab skub i unionens kemipolitik (det såkaldte REACH-Up-initiativ), og landene bad Kommissionen om at fremlægge konkrete planer for, hvordan den vil leve op til målene i 7. Miljøhandlingsprogram, der trådte i kraft 1. januar 2015. Der er behov for fremdrift på især fem områder:

  • Forbedring af kvaliteten af industriens registreringer under REACH.
  • Udfasning af brugen af særligt problematiske stoffer.
  • Minimering af udsættelsen for hormonforstyrrende stoffer.
  • Bedre kontrol med nanomaterialer.
  • Bedre kontrol med problematiske stoffer i importerede artikler.

Sagen blev diskuteret i Ministerrådet den 17. december 2014, og det er denne debat, som de ni lande nu følger op på. De ni lande tæller foruden Danmark: Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Holland, Sverige, Luxembourg og Norge.

På konferencen i Bruxelles deltager EU parlamentarikere, EU Kommissionen samt andre interessenter. Formålet er dels at få mere fart på den nuværende kemikalielovgivning, dels at starte diskussionen om EU's fremtidige kemikaliepolitik.

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen åbner konferencen og sætter rammerne for dagens diskussioner.

Desuden vil inviterede talere fra kemikalieindustrien, forbruger- og miljøorganisationer, nationale myndigheder samt EU parlamentet komme med deres bud på EU’s fremtidige kemikaliepolitik.

Læs mere om konferencen her