Mulighed for halmludning med ammoniak og forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i store dele af landet

28-09-2015
Landbrug

Mange dage med nedbør i august og september giver landmænd mulighed for halmludning med ammoniak i alle regioner på nær København og Nordsjælland i 2015. Opgørelsen af nedbørsmængden giver desuden mulighed for at forlænge udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i hele Jylland samt på Fyn og Bornholm i 2015.

Antallet af nedbørsdøgn i uge 31 – 36 er, jf. § 17 stk. 2, i husdyrgødningsbekendtgørelsen afgørende for, om halmludning med ammoniak er tilladt. Opgørelse af nedbøren i uge 31-36 viser, at halmludning med ammoniak umiddelbart er tilladt i Syd- og Sønderjylland i 2015. Erhvervet har dog ansøgt om dispensation med henvisning til den sene høst og mange regnvejrsdage i perioden uge 35-37.

Ministeren har besluttet at imødekomme erhvervets ønsker, således modellen i § 17 stk. 2, fastholdes med den ændring, at uge 37 inddrages for at tage hensyn til år med sen høst. Ændringen vil blive indføjet med næste bekendtgørelsesændring, og indtil da vil ministeren meddele dispensation ud fra, at uge 37 er inddraget. Halmludning med ammoniak er derfor tilladt i 2015 i alle regioner på nær København og Nordsjælland.

Se opgørelsen af nedbørsmængde i uge 31-37.

Læs mere om reglerne i Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold

Afhængig af nedbørsmængderne i uge 21-38 kan udbringningsperioden for flydende husdyrgødning på visse arealer forlænges til den 15. oktober.

Betingelserne er, at nedbøren i uge 21-38 er over normen samtidigt med, at nedbøren i uge 30-38 er 30 % over normen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, stk. 2.

Det fremgår af det følgende link, at det i 2015 er muligt at forlænge udbringningsperioden i hele Jylland samt på Fyn og Bornholm.

Opgørelse af nedbørsmængder i DMI's regioner uge 21-38 2015

Læs mere om reglerne om forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning i  Miljøstyrelsens husdyrvejlednings afsnit om husdyrgødningsbekendtgørelsen.