Danmark får medhold i sag om kemiregler ved EU Domstolen

10-09-2015
Borger Kemikalier

Europæiske forbrugere vil fremover være bedre beskyttet mod problematisk kemi, og EU's virksomheder får ens vilkår. Det står klart, efter at EU Domstolen i dag har afgjort, at Danmarks tolkning af EU's kemi-regler er den rigtige.

Som forbruger har du ret til at få det at vide, hvis et produkt, du overvejer at købe, indeholder problematiske kemiske stoffer. Det understreger EU Domstolen med sin dom i dag. Danmark og fem andre EU-lande og Norge har været uenige med EU Kommissionen om, hvordan de europæiske kemiregler skal tolkes, og dommen er nu gået Danmarks vej.

Afgørelsen sikrer både bedre information til forbrugerne og ens konkurrencevilkår for virksomhederne. Det er vigtigt med fælles regler på kemiområdet. Men fælles regler giver kun mening, hvis landene tolker reglerne på samme måde, og det sikrer den nye afgørelse.

Syv lande mod EU Kommissionen

Dommen handler kort fortalt om, hvordan man tolker EU-reglerne for indholdet af særligt problematiske kemiske stoffer i en sammensat artikel (en vare med fast form), f.eks. en cykel. Hvis der er mere end 0,1 procent særligt problematiske stoffer i cyklen, så har forhandleren pligt til at informere forbrugeren om dette.

Danmark mener, at denne regel gælder enkeltvis for alle de dele af cyklen, som er i sig selv er artikler, f.eks. håndtaget. På den måde risikerer man ikke at købe en cykel, hvor håndtaget er fyldt med særligt problematisk kemi, uden at man kan få dette oplyst. EU Kommissionen har derimod haft den opfattelse, at forhandleren ikke har pligt til at oplyse dette, hvis cyklen samlet set holder sig indenfor 0,1 procent grænsen, men denne fortolkning er nu afvist af domstolen.

Danmark og de seks andre lande har siden 2008 arbejdet for at overbevise EU Kommissionen om deres tolkning af kemi-reglerne.

Læs EU Domstolens afgørelse