Børn udsættes for problematiske ftalater fra mange kilder

30-09-2015
Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen har undersøgt, hvordan børn udsættes for hormonforstyrrende ftalater i børneprodukter. Undersøgelsen viser, at de enkelte produkter isoleret set er ufarlige, men det kan ikke udelukkes, at den samlede udsættelse for ftalater kan udgøre en risiko.

undefined
Ftalater findes f.eks. i visse typer legetøj. Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen har netop afsluttet en undersøgelse af, hvordan børn udsættes for ftalater med hormonforstyrrende effekter, når de har kontakt med legetøj, småbørnsartikler og andre børneprodukter.

Formålet med undersøgelsen var at skabe overblik over, om børn udsættes for ftalaterne i et omfang, der er skadeligt, og at kontrollere om de nuværende regler om forbud mod ftalaterne i legetøj og småbørnsartikler overholdes. Hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at være en medvirkende årsag til, at piger f.eks. går i tidlig pubertet, eller at drenge kan få misdannede kønsorganer eller dårlig sædkvalitet.

Ud over legetøj og småbørnsartikler er en række produkter, som børn også forventes at have kontakt med, undersøgt. Det drejer sig om cykelhåndtag, mobilcovers og armbåndsure, som er markedsført til børn og unge.

I alt er 35 produkter, som børn forventes at have kontakt med, blevet analyseret for deres indhold af hormonforstyrrende ftalater. 10 produkter viste sig at indeholde de problematiske ftalater. Tre af produkterne afgav ftalater ved kontakt med sved og kan udgøre en risiko, når der samtidig tages højde for den påvirkning fra ftalater, som børn får fra andre kilder - f.eks. fødevarer og indeklima.

Vælg miljømærkede produkter

Undersøgelsen konkluderer, at det enkelte produkt isoleret set ikke udgør en risiko i forhold til udsættelse for ftalater. Men samtidig konkluderes det, at der kan være en risiko for 0-6 årige børn, som anvender flere produkter på samme tid, der indeholder stofferne. Her medregnes påvirkningen fra ftalater gennem andre produkter og andre kilder som fødevarer og indeklima. Men denne konklusion er baseret på ældre data for fødevarer, og udsættelsen kan derfor være overvurderet, da der sidenhen er kommet ny regulering for materialer og genstande, der har kontakt med fødevarer.

Andre undersøgelser viser, at belastningen fra de problematiske ftalater stadig er høj, og Miljøstyrelsen er derfor sammen med Det Europæiske Miljøagentur ved at udarbejde et forslag til europæisk forbud mod produkter med de problematiske ftalater.

Selvom testen viste, at produkterne ikke udgør en risiko hver for sig, er det stadig en god idé at gå efter Svanemærkede produkter, eller produkter mærket med EU Blomsten, da det kan ikke udelukkes, at de kan udgøre en risiko, når børn udsættes for stofferne fra flere kilder samtidig.