Skrotpræmie for gamle brændeovne på vej

29-10-2015
Borger Luft

Med en ny skrotningsordning kan danskerne få 2.000 kroner for at skrotte gamle brændeovne fra 1990 og før.

De spreder varme og hygge, men brændeovne spreder også sundhedsskadelige partikler. Og jo ældre ovnen er, jo værre – ovne fra 1990 og før forurener i gennemsnit næsten fem gange så meget som en ny, svanemærket brændeovn.

Derfor kommer der nu en tilskudsordning, så danskere med brændeovne fra 1990 og før kan få 2.000 kroner for at skrotte deres ovn. Bekendtgørelsen om skrotningsordningen sendes i høring i dag. Hvis ikke høringen fører til ændringer, vil danskerne fra ca. midten af november kunne få tilskud til at skrotte de gamle brændeovne.

Uddeles efter først til mølle-princippet
Der findes ca. 750.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark, hvoraf cirka 150.000 brændeovne er produceret før 1990.

Der er afsat ca. 45 mio. kr. til at støtte skrotningen af ca. 21.000 brændeovne efter først-til-mølle princippet. Ordningen løber til udgangen af 2016, eller når puljen er tom. Miljøstyrelsen vil orientere om brug af skrotningsordningen, når det bliver muligt at søge tilskud.

Læs mere om skrotningsordningen (linket inaktivt, ordningen er udløbet)

Fakta: Brændeovne og partikelforurening

  • Skrotningstilskuddet til brændeovnsejeren er 2.150 kr, men der forventes at være udgifter på 150 kr. plus moms til den lokale skorstensfejer for at tjekke ovnens alder og at den gamle ovn er skrottet.
  • Ca. 75 % af partikelforureningen i Danmark stammer fra udlandet. Ca. 70 % af den danske partikelforurening kommer fra brændefyring.
  • Generelt udleder brændeovne flere partikler, jo ældre de er
  • I 2008 kom der for første gang lovkrav til partikeludledningen fra nye brændeovne på max 10 g/kg træ – i 2015 blev kravet strammet til 5 g/kg
  • Det er ikke tilladt at sælge en brugt ovn videre, der ikke lever op til partikelkravene for nye ovne
  • En ny svanemærket ovn må fra i år max udlede 3 g partikler/kg og fra 2017 kun 2 g/kg
  • Op mod 9 ud af 10 nye brændeovne, der sælges i Danmark, er svanemærkede. Der sælges årligt ca. 20.000 brændeovne i Danmark.
  • Typisk kan man spare 15-25 % af brændeforbruget med en ny ovn ift. en ovn fra 1990.
  • DCE vurderer, at partikelforurening fra brændeovne og andre mindre fyringsanlæg årligt medfører tilfælde af luftvejslidelser som astma og kronisk bronkitis og forårsager 180-230 for tidlige dødsfald i Danmark. Antal for tidlige dødsfald totalt for al luftforurening i Danmark er 3300 (2011-tal).

Kilder: DCE, DAPO, Teknologisk Institut