Nye tal for ammoniakemission fra referencestaldsystemet for kyllinger pr. 1. oktober 2015

01-10-2015
Landbrug

1. oktober 2015 træder en ændring til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 i kraft.

Der er sket tekniske ændringer af normtal for ammoniakemissionen fra referencestaldsystemet for slagtekyllinger, skrabe-kyllinger og økologiske kyllinger med deraf følgende ændrede tal for det generelle ammoniakkrav.

Ændringerne er sket ved bekendtgørelse nr. 1154 af 29. september 2015 om ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, tabel 2.

Ændringerne træder i kraft den 1. oktober 2015 og har virkning for ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., der indsendes fra og med denne dato, der samtidig er skæringspunkt for de øvrige opdateringer af normtal.