Nye miljøkrav til skibe halverer luftforurening

06-10-2015
Borger Grøn virksomhed Luft

Siden årsskiftet har skibe skullet leve op til nye, strikse miljøkrav. Resultatet er, at mængden af sundhedsskadeligt svovl i luften over Danmark, nu er mere end halveret. Kunstig ’næse’ på Storebæltsbroen holder øje med, at skibe overholder reglerne.

Nye internationale krav betyder, at skibe, der sejler i Nord- og Østersøen, skal sejle på rent brændstof med lavt indhold af svovl.

For at sikre, at skibene ikke snyder og forurener ved at bruge ulovligt brændstof, har Miljø- og Fødevareministeriet intensiveret kontrollen med skibenes forurening. Der er installeret en kunstig næse – en såkaldt ’sniffer’ - på Storebæltsbroen, som kan opsnuse, hvis skibe, der sejler under broen, snyder med brændstoffet. 

De første luftmålinger fra ’snifferen’ viser, at 98 procent af skibene overholder svovlkravene, og ifølge en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet (DCE) er luftens indhold af svovl samlet set reduceret med op mod 60 procent siden årsskiftet. 

Danmark har som første land i verden taget ny teknologi i brug i den faktiske overvågning af skibenes forurening, for at sikre, at rederierne lever op til svovlkravene.
Den økonomiske gevinst ved at snyde er stor, og derfor er kontrol og håndhævelse vigtigt for at undgå skadelig forurening fra skibene og en ulige konkurrencesituation for de lovlydige rederier.
Ekstraomkostningerne for brændstof afhænger af skibets størrelse og fart, men kan være på op til en mio. kroner for en tur fra den engelske kanal til Østersøen og retur. 

’Sniffer’ på fly opsnuser forurening

Overvågning fra Storebæltsbroen står ikke alene. ’Snifferen’ er også installeret på et lille fly, der kontrollerer skibe, der sejler ad de store skibsruter gennem de danske farvande. Hvis ’sniffer’-målingerne viser, at skibet bruger ulovligt brændstof, underrettes myndighederne i den næste havn for at stoppe overtrædelsen.

Chalmers Universitet står bag snifferteknologien.  Miljø- og Fødevareministeriet finansierer overvågningsindsatsen, som koster 6,3 mio. kr. 

Hovedparten af luftforureningen i Danmark kommer fra udlandet, og derfor har det internationale arbejde stor betydning. En fælles international indsats for at sikre, at skibene overholder miljøkravene, er vigtig. Derfor arbejder Danmark i øjeblikket i EU og FN’s søfartsorganisation for at sikre en effektiv og ensartet kontrol og håndhævelse.

Fakta

Luftmålingerne er foretaget af Aarhus Universitet, DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), for Miljø- og Fødevareministeriet og viser, at indholdet af svovldioxid i luften siden årsskiftet er reduceret med op til 60 procent. Målingerne er foretaget på land ved målestationerne ved Anholt, Tange og Roskilde. Reduktionen på 60 % er målt ved Anholt, der ligger tæt op ad én af de store skibsruter. Ved Roskilde og Tange, som ligger inde i landet, er reduktionen målt til 50 %.

De nye svovlkrav
De nye internationale svovlkrav betyder, at skibe, der sejler i Nord- og Østersøen samt farvandene omkring Nordamerika, fra 1. januar 2015 skal reducere svovlindholdet i brændstoffet fra 1,0 % til 0,1 %, dvs. med 90 %. Som alternativ til brændstof med lavt svovlindhold kan skibene vælge at installere teknologi, der renser udstødningen for svovl.

Sniffer-teknologien
’Snifferen’ er et apparat, der måler indholdet af svovldioxid (SO2) i skibenes udstødning. Målingen kombineres med data om skibets position og identitet, så det er muligt at se, hvilket skib der udleder hvad.Partnerskab for Grøn Skibsfart
Siden 2007 har Miljø- og Fødevareministeriet og Danmarks Rederiforening samarbejdet om indsatsen for miljøvenlig skibsfart