Nye dieselbiler skal forurene markant mindre

29-10-2015
Luft

Fra 2017 skal nye dieselbiler leve op til nye, skrappere testkrav for forurening. Det har EU’s medlemslande nu vedtaget. Selv om flere lande har slækket på ambitionerne, har et hårdt dansk pres i EU alligevel båret frugt.

Danmark har rettet skarp kritik af, at det går for langsomt med udrulningen af nye test af forureningen fra dieselbiler. EU’s medlemsstater vedtog i maj nye testmetoder, da de nuværende test ikke viser den reelle forurening. Men der har manglet beslutninger om, hvor stor en overholdelsesmargin der kan accepteres og, og hvornår den skal træde i kraft.

I går besluttede EU’s medlemslande, at de nye krav skal indfases fra 2017 for nye biltyper. I en indfasningsperiode frem til januar 2020 må producenterne afvige fra grænseværdien med 110 procent. I dag er afvigelsen op til 700 procent. Fra 2020 må producenterne afvige med 50 procent, hvilket afspejler usikkerheden på testmålingerne. Efter hårdt dansk pres blev det besluttet, at kommissionen årligt skal revidere måleusikkerheden.

Luftforurening er et alvorligt problem, og derfor har Danmark presset på for at indført de nye skrappe testkrav i en fart. Når de nye regler er fuldt implementeret vil de sikre, at forureningen fra nye dieselbiler bliver omkring 80 procent mindre end i dag.

Når bilerne fremover testes, skal det også ske, mens de kører på vejene. Sådanne målinger er forbundet med usikkerhed, og derfor har det været nødvendigt at fastsætte en usikkerhedsmargin.

VW-sag gav momentum

Miljø- og fødevareministeren mødtes mandag med sine miljøministerkolleger fra de andre EU-lande for at overbevise dem om at stemme for at indføre de nye krav hurtigst muligt. Målet var, at de nye test skulle indføres fuldt ud i 2017 og med en lavere usikkerhedsmargin end den, som nu er vedtaget.

Det var intense forhandlinger, hvor nogle bilproducerende lande trak i den modsatte retning og helst så, at de nye testkrav først blev indført langt efter 2020. Men Volkswagen-sagen har været med til at sætte skub i processen, og da ministeren tog sagen op på miljørådsmødet i mandags, var der umiddelbart bred enighed om hurtig handling og opstramning af kravene, som trods alt resulterer i en markant forbedring i forhold til i dag. 

Fakta

  • Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der i Danmark har ansvaret for EU’s test og overholdelseskrav.
  • EU har tidligere i år besluttet, at nye biler fra den 1. januar 2016 skal testes efter metoden ’Real Driving Emissions’ (RDE), som i højere grad reflekterer bilernes reelle udledning af sundhedsskadeligt NOx ved virkelig kørsel end de hidtidige laboratorietests.
  • Det er i dag besluttet, at fra 2017 skal bilerne ved virkelig kørsel overholde grænseværdien for NOx, som producenterne i en indfasningsperiode frem til 2020 må afvige fra Euronormen med 110 procent. Herefter må de afvige med 50 procent, hvilket svarer til usikkerheden i målingerne. Samtidig er der vedtaget en revisionsklausul, som betyder, at i takt med, at Kommissionen årligt skal revidere måleusikkerheden. Det vil formentligt betyde, at usikkerhedsmarginen bliver endnu lavere og at udledningerne fra nye dieselbiler vil falder yderligere. 
  • Bilerne skal testes både ved bykørsel, landevejskørsel og på motorvejene.
  • Nye biler skal bestå testkravene for at få lov til at blive solgt på det europæiske marked.

undefined