Ny undersøgelse af UV-filtre og UV-absorbere

30-10-2015
Borger Kemikalier

UV-filtre og UV-absorbere beskytter mod solens stråler, men stofferne kan også påvirke miljø- og sundhed. En ny rapport finansieret af Miljøstyrelsen forsøger at kortlægge forekomsten af UV-filtre og UV-absorbere i produkter, som forbrugerne udsættes for i deres dagligdag.

undefined
UV-filtre beskytter mod solens skadelige stråler, men desværre mistænkes nogle af dem for at være hormonforstyrrende. Foto: Colourbox

UV-filtre og UV-absorbere beskytter huden mod solens skadelige virkninger. Stofferne tilsættes både kemiske produkter og forskellige materialer som f.eks. plastik.

Undersøgelser har vist at UV-filtre findes i miljøet, i modermælk og i urin fra børn. Også i vintermånederne, hvor børnene ikke forventes at blive udsat for solprodukter med UV-beskyttelse. Derfor har et nyt projekt fra Miljøstyrelsen haft som overordnet formål at kortlægge forekomsten af UV-filtre i produkter, som forbrugerne har kontakt med, samt vurdere om anvendelsen kan medføre uønskede sundheds- og miljøeffekter. Flere af UV-filtrene mistænkes for at være hormonforstyrrende.

Rapporten har imidlertid ikke kunnet kortlægge, hvor meget forbrugerne reelt udsættes for stofferne, fordi det har vist sig for omfangsrigt at undersøge. Mennesker kan i teorien udsættes for stofferne fra en række kilder, som vi benytter i dagligdagen, f.eks. kosmetiske produkter, legetøj, fødevareemballage osv. Men informationer om, hvor stor den udsættelse er, mangler fortsat. Til gengæld viser undersøgelser af blod, urin og modermælk og i udvalgte områder i naturen, at der finder en udsættelse sted, og at kosmetik sandsynligvis er en medvirkende årsag.

Mangler data

Nogle af risikoberegningerne i rapporten indikerer, at godkendte UV-filtre i solcreme kan udgøre en risiko under bestemte forudsætninger, selvom disse er vurderet sikre af EU´s Videnskabelige komite for Forbrugersikkerhed (SCCS). Det kan skyldes at sundhedsvurderingen i nærværende undersøgelse har karakter af en screening, og er foretaget på et mindre fuldstændigt datagrundlag. Risikoberegningerne giver ikke anledning til nye anbefalinger fra Miljøstyrelsen på nuværende tidspunkt, men de er en stor hjælp til at fokusere den fremtidige indsats på området. Eksempelvis har Miljøstyrelsen orienteret EU-Kommissionen om rapporten.

Risikoen forbundet med eksponering fra andre kilder end kosmetik er ikke medregnet på grund af manglende data, men de eksterne konsulenter, som har lavet rapporten for Miljøstyrelsen, vurderer, at denne eksponering kun vil bidrage med en brøkdel af den eksponering, der er beregnet for kosmetik. Rapporten peger på, at der fortsat mangler viden om kilderne til forbrugernes udsættelse, omfanget af udsættelsen fra andre kilder end kosmetik og sandsynligheden for at udsættelsen kan udgøre et problem.

Miljøstyrelsen vil via arbejdet under REACH (EU's kemikalielovgivning) fortsat have fokus på at samle viden om hvordan disse stoffer kan påvirke miljø og sundhed med henblik på regulering af stofferne.

Læs rapporten om UV-filtre og UV-absorbere her

Rapporten findes også i en engelsk version