Virksomheder kan søge om tilskud til miljømærkekonsulent.

28-10-2015
Borger Kemikalier Grøn virksomhed

Husk orienteringsmøderne i næste uge.

Sidste tilmelding, fredag d. 30. oktober.


Orienteringsmøder og tilmelding:

Orienteringsmøderne er en mulighed for både service virksomheden og konsulenten til at mødes med henblik på evt. samarbejde.

København: 4. november, kl. 13-15.

Århus: 5. november, kl. 13-15.

For tilmelding og yderligere info, se projekthjemmesiden.

 

Rengøringstjenester, vaskerier, renserier, dagligvarebutikker, restauranter og kantiner kan nu søge om tilskud til konsulenthjælp med henblik på opnå Svanemærket.

Der er afsat op til 400.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der kan ansøges om op til 50.000 kr. i tilskud pr. virksomhed. Tilskuddet er momsfrit.

Skal din servicevirksomhed svanemærkes?