Miljøstyrelsen politianmelder første rederi for overtrædelse af svovlkrav

07-10-2015
Luft

Den første anmeldelse for overtrædelse af nye krav til skibes udledning af svovl er netop sendt afsted til Københavns Politi.

Siden årsskiftet har nye internationale krav betydet, at skibe, der sejler i Nord- og Østersøen, skal sejle på renere brændstof med et lavere indhold af svovl.

For at sikre at skibene ikke snyder og forurener med brug af ulovligt brændstof, har Miljøstyrelsen intensiveret kontrollen med skibenes udledning af svovl. Blandt andet udtager Miljøstyrelsen flere olieprøver fra skibene og analysere prøverne for at fastslå indholdet af svovl. Samtidig er kontrollen blevet udvidet med overvågning fra luften via en såkaldt ’sniffer’, der er installeret på Storebæltsbroen og på et lille fly, som kan opsnuse, hvis skibe, der sejler i danske farvand, bruger ulovligt brændstof. 

Den første af sin slags

Overtrædelsen er den første af sin slags i dansk farvand, som blev konstateret på baggrund af en olieprøve, og er nu indsendt til politiet. 
Sagen er ikke alene den første i Danmark, men den kommer også til at danne præcedens for kommende sager. Miljøstyrelsen har allerede nu flere olieprøver, der bekræfter et for højt svovlindhold i brændstoffet på flere skibe.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udtale sig om de nærmere detaljer i sagen, da politiet endnu ikke har haft lejlighed til at efterforske sagen.

Læs mere om de internationale svovlkrav til skibe her .

Kontakt
Kontorchef Sara Røpke, tlf. 72 54 43 65, e-mail: