Legetøj overholder reglerne

29-10-2015
Borger Kemikalier

I en ny rapport fra Miljøstyrelsen er 28 legetøjsprodukter blevet testet for, om de indholder stoffer, der er kræftfremkaldende eller skader arveanlæg og/eller forplantningsevnen (de såkaldte CMR-stoffer). Resultatet viser, at alle produkterne overholder reglerne.

undefined
Legetøj fra automater har tidligere vist sig at indeholde problematiske stoffer. Foto: Colourbox

Der er skrappe krav til, hvad legetøj må indeholde af kemiske stoffer, men af og til finder Miljøstyrelsen produkter, som overskrider grænseværdierne for skadelig kemi. Derfor undersøger styrelsen løbende legetøj for, om reglerne bliver overholdt.

I et nyt projekt er 28 produkter blevet nøje udvalgt på baggrund af, hvilke typer legetøj, der tidligere har været problemer med. Det drejer sig f.eks. om legetøj, som følger med blade eller magasiner, legetøj man trækker i en automat og generelt produkter i den meget billige ende.

Følg de gode råd

Rapporten konkluderer, at CMR-stofferne findes i et bredt udvalg af legetøjsprodukter, men i koncentrationer som ligger under de tilladte grænser for de enkelte CMR-stoffer. Selv i et worst-case scenarie, hvor man forestiller sig, at alt det skadelige stof i et produkt slipper ud til opgivelserne, er der ingen risiko ved de testede produkter. De indeholder generelt lave mængder af skadelig kemi, og kemien kommer ikke ud af legetøjet.

På baggrund af den nye undersøgelse er billedet positivt. Som forbruger kan du dog stadig støde på legetøj, som indeholder for mange skadelige stoffer, og Miljøstyrelsen anbefaler, at du følger de generelle råd om håndtering af legetøj .

Læs Miljøstyrelsens rapport om legetøj her