Kemikalieforum opfordrer til internationalt pres for bedre kemi-regler i EU

20-10-2015
Borger Kemikalier

EU Kommissionen skal levere fælles europæiske kemikalieregler på fem afgørende områder. Derfor skriver Kemikalieforum, som består af de danske kemikalie-interessenter, til deres samarbejdspartnere i de øvrige EU-lande og opfordrer til fælles pres på Kommissionen.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen kræver fart i EU's kemikaliearbejde. Det ønske deler Kemikalieforum og opfordrer nu kemiinteressenter fra hele EU til fælles pres på Kommissionen.

Kemikalieforum er nedsat som led i Kemikalieindsatsen 2014-17 og omfatter alle interessenter på kemikalieområdet i Danmark: Erhvervslivet, forbrugerne, NGO’er, arbejdstagerne, forskningsinstitutioner og miljø-, arbejdsmiljø- og sundhedsmyndighederne.

Med udgangspunkt i REACH-UP initiativet, hvor ni lande med Danmark i spidsen sidste år krævede tempoet i EU's kemikaliearbejde sat op, har Kemikalieforum udarbejdet et fælles brev (OutREACH-UP) med samme fokus. Kemikalieforum sender brevet til EU-Kommissionen og til EU’s Kemikalieagentur, ECHA, og medlemmerne kan hver især sende det til deres europæiske samarbejdspartnere og understrege behovet for bedre regler og opfordre til fælles pres på EU Kommissionen.

Fælles regler er i alles interesse

Medlemmerne af Kemikalieforum har en fælles interesse i, at kemiske stoffer bliver brugt på en måde, så de fordele, stoffernes egenskaber leverer i hverdagen bliver udnyttet. Samtidig er det vigtigt, at utilsigtede skadevirkninger på mennesker og miljø og i arbejdsmiljøet bliver reduceret, og at problematiske kemikalier bliver udfaset og erstattet af bæredygtige alternativer, herunder ny teknologi.

Kemikalieforum støtter ønsket om fokus på især fem områder:

1. Kvaliteten af REACH-registreringer
2. Udfasning af særligt problematiske stoffer
3. Regler for hormonforstyrrende stoffer
4. Kontrol med nanomaterialer
5. Kontrol med import af varer fra lande udenfor EU, der indeholder problematiske stoffer.

Læs kemikalieforums brev her