Kan affald i indsamlet dagrenovation genanvendes?

01-10-2015
Affald

Et nyt projekt vurderer muligheden for at genanvende de ”tørre” affaldsmaterialer, når de er udsorteret fra blandet dagrenovation.

Analysen bygger på en række eksperters individuelle vurderinger af fire repræsentativt sammensatte affaldsprøver, som er vurderet på parametrene affaldsmiljø, afsætningspris, egnethed til genanvendelse og miljøbelastning.

Læs mere om rapporten her .