Eva Kjer Hansen kræver mindre forurening fra nye dieselbiler

26-10-2015

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen kræver udrulning af bedre test af dieselbiler på rådsmøde i dag. Målet er at få flertal for nyt forslag fra EU-Kommissionen, som Danmark har presset på for.

Pressemeddelelse udsendt af Miljøminister Eva Kjer Hansen den 26. oktober 2015

Dieselbiler forurener i dag mere ude på vejene, end de nuværende test viser. Det vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen rette op på. Ved dagens rådsmøde i Luxembourg søger ministeren opbakning fra sine europæiske ministerkollegaer til et nyt forslag fra EU-Kommissionen om implementering af nye strammere krav til miljø-test af dieselbiler. 

- Jeg presser på for hurtigt at få rullet nye stramme testmetoder ud, der måler på den reelle udledning fra vejene og ikke som nu i bilfabrikanternes laboratorier. EU-Kommissionen har nu givet efter og lagt det forslag frem, som Danmark har presset på for. I dag handler det om at få mine kollegaer med på, at vi hurtigt skal have udrullet de bedre test, så vi ikke skal vente ti eller femten år, før de nye testmetoder er fuldt indfasede, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.  

Kommissionen har netop meddelt, at den har til hensigt at sætte et forslag om stramning af reglerne til afstemning blandt medlemslandene den 28. oktober 2015, såfremt det vurderes, at der er opbakning blandt medlemslandende til forslaget. Forslaget bliver fremlagt efter gentagne opfordringer fra bl.a. Danmark. Danmark har sammen med Østrig også taget initiativ til, at sagen bliver drøftet på rådsmødet.

 - Fra dansk side har vi i flere år presset på for at få ændret testmetoderne, så test og virkelighed hænger sammen. Vi er nået halvt i mål med EU-Kommissionens forslag. Nu skal vi det sidste stykke og have medlemslandene til at stemme for forslaget, siger Eva Kjer Hansen.

Volkswagen-sagen har afsløret målrettet snyd med dieselbilers luftforurening, der formentligt kunne være undgået, hvis man havde lyttet til Danmark og strammet reglerne.

Yderligere oplysninger

For kontakt til ministeren pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Michael Dahl Nielsen, tlf.: 50 83 76 75, e-mail:

For spørgsmål rettet til funktionsleder i Miljøstyrelsen Carsten Møberg, tlf.: 72 54 41 18, e-mail: 

Baggrund

EU vedtog tidligere i år nye testprocedurer til at måle dieselbilers udledning, så de viser praktisk kørsel i trafikken. De træder i princippet i kraft den 1. januar 2016, men EU-Kommissionen har fortsat ikke besluttet, hvor lang indfasningsperioden for de nye test skal være, og hvordan de konkret skal udføres.

Miljø- og fødevareministeren vil lægge pres på for at få de nye testmetoder forhandlet på plads i EU, så de kan gælde allerede fra 2017.

EU har besluttet, at nye biler fra 2016 skal testes efter metoden ’Real Driving Emissions’ (RDE), som i højere grad vil reflektere bilernes reelle udledning af sundhedsskadeligt NOx ved virkelig kørsel.  EU mangler dog at konkretisere, hvordan de nye test skal udføres, hvilke usikkerhedsniveauer der skal accepteres og hvor lang en overgangsperiode, der skal være.

Kommissionen har sat et forslag herom til afstemning blandt medlemslandene i motorkomitéen i EU onsdag den 28. oktober 2015. Miljø- og fødevareministeren vil tage sagen op på rådsmødet i Bruxelles i dag for at lægge pres på de andre medlemslande, så de stemmer for de nye regler, og vi får udrulningen af de nye testmetoder vedtaget hurtigt.

Målet er, at bilproducenterne hurtigst muligt skal demonstrere, at udledningen fra nye biler ved faktisk kørsel afspejler de emissionsgrænser, der gælder for biltypen. Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der i Danmark har ansvaret for stramning i EU af test og overholdelseskrav.