EU godkender zinkoxid som UV-filter i solcreme

22-10-2015
Borger Kemikalier

Danmark har sammen med de andre EU-lande netop godkendt brugen af zinkoxid som UV-filter i kosmetiske produkter. Zinkoxid er vurderet sikkert at bruge, og har samtidig den fordel, at det er et fysisk UV-filter og dermed et alternativ til de UV-filtre, som mistænkes for at være hormonforstyrrende.

På et møde i Bruxelles den 22. oktober har EU landene godkendt brugen af zinkoxid som UV-filter i solcremer og andre kosmetiske produkter. Zinkoxid er et fysisk solfilter, som lægger sig som en tynd hinde på huden og reflekterer solens stråler, mens andre kemiske solfiltre trænger ind i huden og absorberer UV-strålingen, så den ikke forårsager skade.

Nogle kemiske solfiltre er imidlertid mistænkt for at være hormonforstyrrende, og derfor er det positivt, at industrien nu får endnu et fysisk alternativ, de kan tage i brug. EU har godkendt, at zinkoxid bruges på både nano- og ikke-nanoform.

 

Ud over zinkoxid, har EU også besluttet følgende:

  • At fjerne stoffet Quaternium-15 fra listen over godkendte konserveringsmidler, da det grundet en klassificering som CMR-stof (kræftfremkaldende, mutagent, (dvs. det kan påvirke arvematerialet) og reproduktionsskadeligt) allerede er forbudt i kosmetiske produkter. Det er dog stadig på listen over godkendte konserveringsmidler, og formålet med forslaget er derfor at fjerne stoffet fra den liste, så det bliver helt klart, hvad der gælder
  • At tillade brugen af kalium-hydroxid (KOH) i kosmetiske produkter, der fjerner eller blødgør hård hud. KOH er allerede i dag tilladt at bruge i andre produkttyper, herunder neglebåndsfjernere og PH-regulatorer til hår¬fjerningsprodukter. Den Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed har konkluderet, at stoffet også er sikkert at anvende i produkter til fjernelse/blødgøring af hård hud.
  • At tillade stoffet diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid,(TPO) som ingrediens i neglemodelleringsprodukter til professionel brug. TPO er et klassificeret CMR-stof, men er vurderet sikkert af EU's Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed til brug i neglemodelleringsprodukter. Stoffet vurderes til at være moderat allergifremkaldende, og derfor tillades det kun til brug af professionelle.
  • At sætte koncentrationsgrænser for brugen af stoffet DiEethyleneGlycolMonoethylEther (DEGEE) i kosmetiske produkter. Stoffet kan have flere funktioner i kosmetiske produkter, herunder at virke som opløsningsmiddel eller fugtgivende stof. Stoffet er på nuværende tidspunkt ikke reguleret i kosmetiske produkter, men EU's videnskabelige komite for Forbrugersikkerhed har vurderet stoffets anvendelse, og det reguleres derfor i overensstemmelse hermed. Eksempelvis sættes der en max. koncentration af stoffet i produkter, der skylles af huden på 10 % og stoffet tillades i henholdsvis 5 % og 7 % i visse typer af hårfarve. Stoffet må ikke anvendes i øjenprodukter i og produkter til mundhygiejne.