Der skal bedre styr på leverandører i tøjbranchen

26-10-2015
Borger Kemikalier

Hvordan sikrer man, at de leverandører, man bruger, handler miljømæssigt ansvarligt? Det er et af de spørgsmål, som Partnerskabet for Kemi i Tekstiler har arbejdet med det sidste års tid. Nu afsluttes partnerskabet med en præsentation af resultaterne.

undefined
Flere producenter af modetøj har deltaget i partnerskabet. Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen satte i begyndelsen af 2015 gang i et af styrelsens første danske kemikaliepartnerskaber – Partnerskabet for Kemi i Tekstiler – som har samlet repræsentanter fra detailhandel, mærkningsordninger, brancheorganisationer, tøjproducenter og kemikalievirksomheder i to arbejdsgrupper. Resultaterne er en vejledning om leverandørstyring og beskrivelse af et teknologiprojekt, der substituerer fra brug af ferskvand og salt til havvand ved farvning af tekstiler. Deltagerne har brugt deres egne erfaringer og ressourcer på arbejdet og mandag den 26. oktober præsenteres resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde på et afsluttende møde i Dansk Industris lokaler i København. I denne forbindelse vil partnerskabet desuden blive evalueret.

- Jeg er rigtig glad for at tekstilbranchen har prioriteret at arbejde sammen på tværs om nye grønne løsninger og idéer. Det er vigtigt at branchen har fokus på bæredygtighed i leverandørkæden, og vi har nu set, at der både er en vilje og en vej for, hvordan man kan dele erfaringer virksomhederne imellem , siger Isabelle Navarro Vinten, kontorchef i Miljøstyrelsens kemikalieenhed.

Bedre overblik over regler og muligheder

Vejledningen om leverandørstyring samler den vigtigste viden på ét sted i en let fordøjelig form og har bl.a. til formål at hjælpe mindre virksomheder med at skabe et nært forhold til deres underleverandører. Vejledningen skal oplyse virksomhederne om reglerne, og hvilke krav de kan stille, hvis de gerne vil gå ud over reglerne i forhold til de kemikalier der bruges. Vejledningen skal gøre det lettere at stille krav til de materialer, de indkøber – f.eks. at det er gennemskueligt, hvilke kemikalier en underleverandør bruger til at farve sine stoffer med, eller hvor fra han køber knapper og tråd. Den nye vejledning, der er lige på trapperne, kommer til at ligge på Dansk Mode og Textils hjemmeside [link], og Miljøstyrelsen vil facilitere, at deltagerne i arbejdsgruppen opdaterer den hvert halve år. Vejledningen retter sig mod de mindre tekstilvirksomheder, men også de større har haft gavn af partnerskabet:

- En virksomhed som vores har stor gavn af et forum, hvor vi kan tale med vores konkurrenter om, hvordan de gør, dele ud af vores egne erfaringer og lære af andres. Samtidig har partnerskabet været en platform, hvor de store virksomheder kan hjælpe de små f. eks. når det kommer til, hvilke kemikalier som vi vælger at gå helt udenom , siger Elin Axelsson, kvalitetskoordinator hos IC Group.

Idéer til teknologiudvikling kan leve videre

I den anden arbejdsgruppe er der blevet arbejdet på en idé til at bruge havvand til farvning af tekstiler. I dag tilsætter man salt til vandet under farvning, men ved at bruge havvand kan man undgå at skulle bruge så meget salt. Samtidig medfører projektet en stor og vigtig ferskvandsbesparelse, da virksomhederne normalt bruger flod- eller søvand til processen. Det har ikke været muligt at føre idéen ud i livet inden for Partnerskabets ramme, men det er håbet, at en eller flere af deltagerne i arbejdsgruppen vil gå videre med idéen sammen med samarbejdspartnere.

Virksomheden FORCE Technology har været sekretariat for Partnerskabet for Kemi i Tekstiler og har faciliteret møderne i årets løb. Desuden har FORCE Technology stået for bearbejdning af de input, deltagerne har leveret.

Yderligere information

AC tekniker i Miljøstyrelsen, Lene Bjerring Gede, e-mail: , tlf: 7254 4102

AC tekniker i Miljøstyrelsen, Helle Winther, e-mail: , tlf: 7254 4574