Bekendtgørelse for grønne regnskaber afskaffes - Ny bekendtgørelse om PRTR-indberetning er trådt i kraft i stedet

16-10-2015
Industri

Med ikrafttrædelsen af den nye PRTR-bekendtgørelse d. 15. oktober 2015, ophæves bekendtgørelsen for de grønne regnskaber (Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger).

Berørte virksomheder

De aktiviteter, der giver pligt til at indberette PRTR-data står i bilag 1 i PRTR-forordningen.  Miljøstyrelsen estimerer at ca. 260 virksomheder skal indberette PRTR-data årligt.  PRTR-data fra landbrug og rensningsanlæg vil stadig blive indhentet særskilt til Miljøstyrelsen fra Landbrugsindberetning og Danmarks Miljøportal.

Hvad betyder de nye regler for min virksomhed?

De nye regler betyder, at det sidste grønne regnskab der skal indsendes til Miljøstyrelsen er for regnskabsperioden 2014. I 2016 skal der derimod kun rapporteres PRTR-data, der er over tærskelværdier jf. PRTR-forordningen.  Dette vil sige, at der ikke længere bliver krav om at lave en miljøberetning, samt indberetning af ressourceforbrugstal fjernes. Derudover vil virksomheder ikke længere skulle gå ind på virk.dk for at afslutte en indberetning, hvis tilsynsmyndigheden ingen bemærkninger har.

Hvad betyder de nye regler for tilsynsmyndigheden/verifikator?

Som noget nyt, skal tilsynsmyndigheden/verifikator nu afslutte PRTR-indberetningen for virksomheden, hvis tilsynsmyndigheden finder, at de indberettede data er fuldstændige, konsistente og troværdige. Skulle tilsynsmyndigheden/verifikator til gengæld have bemærkninger til de indberettede tal, skal tilsynsmyndigheden/verifikator, som tidligere, skrive en bemærkning i bemærkningsfeltet, og sende indberetningen tilbage til virksomheden.

Indberetningsplatformen

Selve indberetningen af PRTR-data vil foregå som tidligere via virk.dk.  De elementer der omhandler grønne regnskaber (miljøindberetning og forbrug) vil blive fjernet.

Hvordan får jeg mere at vide?

Bekendtgørelsen kan læses på retsinfo: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174453

Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde oplysninger om PRTR.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Tanya Anne Kleisborg: mail: eller tlf. nr. 72 54 44 41