Ny ansøgningsrunde for Bekæmpelsesmiddelforskning

30-10-2015
Biocider

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af pesticider og biocider

Miljøstyrelsen har nu igangsat en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan øge vores viden om utilsigtede effekter af bekæmpelsesmidler og være med til at udvikle metoder, der kan minimere forbrug og belastning. Der er afsat 17 millioner kroner frem til april 2019.

Fristen for at komme i betragtning i denne ansøgningsrunde er den 1. december 2015.

Tilskudsordningen er en del af Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning. Programmet skal bidrage til at minimere brugen og belastningen med bekæmpelsesmidler.

 

Information om betingelser og krav for ansøgningen

Forskningstemaer, betingelser og krav til denne ansøgningsrunde er bl.a. beskrevet i et opslag, en ansøgningsvejledning, ansøgningsskema, standardvilkår m.v., som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside .

Ansøgningsfristen er mandag den 1. december 2015 .

Ansøgninger skal indsendes på e-mail til Miljøstyrelsens hovedpostkasse: .

Regeringens sprøjtemiddelstrategi ”Beskyt vand, natur og sundhed”.

I denne ansøgningsrunde er der ved udvælgelsen af forskningstemaer bl.a. taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i regeringens sprøjtemiddelstrategi 2013-2016. Strategien indeholder bl.a. en langsigtet investering i forskning.

Yderligere oplysninger

AC-tekniker Henrik F. Brødsgaard, tlf. 72 54 45 02, e-mail: