Bæredygtig anvendelse af biocider

19-10-2015
Biocider

En ny projektrapport om bæredygtig anvendelse af biocider udarbejdet af DHI er blevet offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside

Bæredygtig anvendelse af biocider indebærer, at biocider kun anvendes, hvor det er nødvendigt og hvis det er muligt skal anvendelsen forebygges eller erstattes af tekniske alternativer, minimeret brug eller med mindre belastende biocider. Formålet med projektet var både at få et overblik over de værktøjer og løsninger, der allerede findes på området og at identificere de produkttyper, som indeholder flest problematiske biocid-aktivstoffer og hvor gevinsten for miljø og sundhed derfor potentielt vil være størst ved strategisk fokus på bæredygtig anvendelse.

Rapporten beskriver mulige løsninger, værktøjer og forslag til danske initiativer på området.

Se den nye rapport ”Survey and strategy for sustainable use of biocides” .