Arrangement: Fremtidens risikovurdering af deponeringsanlæg

09-10-2015
Affald

To af de væsentligste udfordringer, som danske deponeringsanlæg i dag står over for, er usikkerheden omkring efterbehandlingstidens længde og forbuddet mod deponering af blandet affald på de ikke kystnære deponeringsanlæg fra 2020.

Udfordringerne hænger tæt sammen med, at vi mangler et anerkendt værktøj til at kunne gennemføre stedsspecifikke risikovurderinger.

Det vil Miljøstyrelsen, DepoNet og Dansk Affaldsforening nu gøre noget ved. De tre parter er derfor gået sammen om at igangsætte et arbejde, som har til formål at udvikle en ny metodik til at gennemføre en stedsspecifik risikovurdering ved deponering af affald i forhold til jord, grundvand, overfladevand og natur. Målet er at skabe ét operationelt værktøj, som alle i branchen er enige om er ”best practice”.

Vil du være med til af finde løsningen?

Det er ikke en let opgave de tre parter har påtaget sig. Det er derfor vigtigt, at branchens samlede viden og erfaring inddrages i arbejdet. Det vil kræve, at aktørerne - både anlægsejere, myndigheder, forskningsinstitutioner og rådgivere arbejder sammen, tænker nyt og bidrager løsningsorienteret.

Det er derfor besluttet at etablere et branchepartnerskab, som skal danne grundlag for at diskutere og finde løsninger på særlige problemstillinger, hvor der f.eks. enten vidensmæssigt er mangler eller, hvor der kan være grundlag for forenklinger. Branchepartnerskabet skal således fremme, at der er enighed blandt aktørerne, om overordnet retning og mål for arbejdet.

Du inviteres til et opstartsmøde den 11. november 2015 kl. 10.00 – 15.00 i B!NGS, Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Se hele invitationen på Dakofas hjemmesiden , hvor du også har mulighed for at tilmelde dig til arrangementet.

Tilmelding skal ske senest 1. november 2015 (OBS – begrænset plads, så tilmeld dig hurtigt).