Virksomheder får nyt værktøj til at tjekke skadelig kemi

23-11-2015
Borger Kemikalier Industri

Ny database rummer mere end 600.000 stoffer og giver danske virksomheder en unik mulighed for hurtigt at få overblik over skadelige virkninger ved nye stoffer, de overvejer at bruge.

undefined
QSAR-databasen rummer oplysninger om mere end 600.000 kemiske stoffer. Foto: Colourbox

Når en virksomhed gerne vil erstatte et skadeligt stof i sin produktion, er det ofte en stor udfordring, at de mulige alternativer ikke er testet for skadelige egenskaber i tilstrækkelig omfang. Men en ny QSAR database, som DTU Fødevareinstituttet og Miljøstyrelsen står bag, gør det nu muligt at lave en søgning på et stof og hurtigt finde ud af, om der er tegn på kræftfremkaldende- eller andre miljø- og sundhedsskadelige egenskaber ved stoffet.

Sparer tid og ressourcer

Hvis f.eks. en producent af maling vil lave et nyt produkt, kan han i QSAR databasen undersøge de stoffer, som han overvejer at putte i malingen. Her kan han få en indikation af, om stofferne f.eks. har kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende egenskaber. Har de det, kan det måske ikke betale sig at bruge mere tid på at teste, om stofferne kan anvendes i produktet, og så kan han i stedet fokusere på alternative stoffer med mindre skadelige egenskaber. QSAR databasen erstatter ikke tekniske undersøgelser af stofferne, men den kan hjælpe med at kvalificere en undersøgelse, så man ikke spilder tid og ressourcer på stoffer, som er skadelige for miljø og sundhed.

QSAR forudsigelserne er baseret på avancerede computermodeller, som tager udgangspunkt i, om stoffets struktur ligner andre stoffer, der er testet for f.eks. hormonforstyrrende eller allergi- og kræftfremkaldende effekter. Hvis et nyt stof har en lignende struktur som et kendt skadeligt stof, er der stor sandsynlighed for, at det nye stof også er skadeligt.

Tilgængelig for alle virksomheder

QSAR databasen, som nu gøres offentligt tilgængelig for bl.a. virksomheder, rummer information om mere end 600.000 stoffer. Virksomheder kan nemt søge et kemisk stof frem i databasen og derved få en oversigt med QSAR forudsigelser for en lang række skadelige effekter.

QSAR databasen er udviklet af en forskergruppe på DTU Fødevareinstituttet i samarbejde og med finansiel støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet (Kemikalieindsatsen og Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – MUDP) og Nordisk Ministerråd.

QSAR databasen er tilgængelig på http://qsar.food.dtu.dk fra i dag.