Tilskud til forskning i MVB-systemer

06-11-2015

Forskere kan nu søge om tilskud til projekter indenfor udvikling af monterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer i forhold til planteskadegørere i jordbruget.

undefined

Det er nu igen muligt at søge om tilskud til forskning, der medvirker til udbygning af videngrundlaget for udvikling af moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer for skadevoldere i planteproduktionen i landbrug, gartneri og frugtavl.

Der er afsat 4 millioner kroner til denne ansøgningsrunde.

Deadline for modtagelse af ansøgninger er  fredag den 4. december 2015 .

Yderligere informationer og ansøgningsskema kan ses her.