Sprøjtemiddelkrav udskudt

18-11-2015

Krav om autorisation af sprøjteførere, der skulle gælde fra 26. november, bliver udskudt.

En udsættelse af nye krav i forbindelse med køb af sprøjtemidler påvirker både professionelle sprøjteførere og forhandlere af sprøjtemidler.

Miljøstyrelsen sendte hen over sommeren tre bekendtgørelser i høring, som indeholdt forslag til bestemmelser om en autorisationsordning for sprøjteførere, der skulle gælde fra 26. november 2015.

De modtagne høringssvar har medført behov for justering af autorisationsordningen, og den endelige model for autorisation er ikke på plads. Derfor har Miljøstyrelsen i dag sendt et udkast til ændring af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler i høring. En ændring der udskyder kravet om, at alle med gyldigt sprøjtecertifikat/-bevis eller forhandlercertifikat skulle autorisere sig i IT systemet MAB inden 26. november. Kravet om autorisation er udskudt, indtil autorisationsordningen er på plads. Miljøstyrelsen vil meddele, når autorisationsmodellen er færdigudviklet og vil da angive den nye frist for autorisation.

Hvad betyder udskydelsen af autorisationskravet for…:

 • Dig, der køber og bruger sprøjtemidler erhvervsmæssigt?
  Du kan som hidtil kun anvende sprøjtemidler erhvervsmæssigt, hvis du har et gyldigt sprøjtecertifikat/sprøjtebevis, dvs. at dit certifikat eller bevis er mindre end 4 år gammelt, eller du har et bevis for gennemførelse af opdateringskursus, som er mindre end 4 år gammelt.
  Du skal ikke vise dit sprøjtecertifikat i forbindelse med køb af professionelle pesticider, og du skal ikke autorisere dig i IT systemet MAB endnu – heller ikke selvom der på de professionelle sprøjtemidler er anført en sætning der lyder:
  ”Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

 • Forhandlere af professionelle sprøjtemidler?
  Du skal som forhandler af professionelle sprøjtemidler ikke kontrollere, om dine kunder er autoriseret eller har et gyldigt sprøjtecertifikat. Det er kundens eget ansvar at leve op til gældende lovgivning. Du bør derfor orientere kunden om, at det ikke er lovligt at købe professionelle sprøjtemidler, med mindre de er til erhvervsmæssig brug og at de anvendes af personer med gyldigt sprøjtecertifikat/-bevis.
  Forhandlervirksomheder, der sælger professionelle sprøjtemidler, er dog stadig fra 26. november omfattet af krav om, at de skal have tilstrækkeligt mange uddannede medarbejdere, det vil sige medarbejdere der har et gyldigt sprøjtecertifikat.

> Læs høringsmaterialet på Miljøstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Lea Frimann Hansen, tlf. 72 54 45 46, mail: