Nye regler om sprøjtemidler

18-11-2015

Sprøjtemidler i private haver: Den 26. november træder nye regler i kraft om køb og salg af ikke-professionelle sprøjtemidler

I 2014 blev der indført regler om tydelig opdeling af sprøjtemidler i to grupper:

  • Professionelle midler, der kan bruges i erhvervsmæssig sammenhæng  
  • Ikke-professionelle midler, der kan benyttes i fx private haver.

Der blev også indført regler om, at forhandlerne af både de professionelle og de ikke-professionelle skulle have tilstrækkeligt med uddannet personale, til at kunne give rådgivning til deres kunder om sikker og korrekt anvendelse af sprøjtemidlerne, lige som der blev indført regler om, at visse koncentrerede sprøjtemidler skulle opbevares i aflåste skabe eller bag disken og dermed uden mulighed for kundens selvbetjening.

Kemikaliefirmaerne og forhandlerne har i de forløbne år tilpasset sig de nye regler, som træder i kraft pr. 26. november i år.

Hvad betyder de nye regler for forhandlere af ikke-professionelle sprøjtemidler?
Forhandlere som fx havecentre, byggemarkeder mv. skal den 26. november leve op til de nye regler på området. Det betyder, at forhandlerne skal:

  • have uddannede medarbejdere, der kan rådgive i sikker og korrekt brug af de ikke-professionelle sprøjtemidler og om alternative bekæmpelsesmetoder eller forebyggende foranstaltninger.
  • gøre de private haveejere opmærksomme på, at de kun må købe og anvende de ikke-professionelle sprøjtemidler, som står på nedenstående liste og at de skal følge anvisningen på midlernes etiketter.
  • sikre, at sprøjtemidlerne er opbevaret korrekt i butikken, da størsteparten af koncentrerede sprøjtemidler nu skal opbevares bag lås fx bag disken, i aflåste skabe mv. så de ikke kan tilgås via selvbetjening.

På størsteparten af produkterne vil der på etiketten stå: ” Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle fx private haveejere og kræver ikke autorisation” og denne sætning vil efterhånden fremgå af alle sprøjtemidler, der er godkendt til ikke-professionel anvendelse.

Listen med ikke-professionelle sprøjtemidler – til brug i private haver
Her kan du se listen over hvilke sprøjtemidler, der er godkendt til private haveejere. Det fremgår også, om sprøjtemidlerne skal være opbevaret i aflåste skabe eller må stå frit fremme til selvbetjening.

Der er 66 pesticider på listen. Af disse er hovedparten klar-til-brug midler, mens 20 er koncentrerede midler, der skal opblandes. I alt 16 af de koncentrerede midler skal stå i aflåste skabe. Vær opmærksom på, at listen løbende vil blive opdateret.

Kriterier for opdeling
Via linket ovenfor, kan du læse om kriterierne for opdelingen af pesticider i professionelle og ikke professionelle. I en overgangsperiode på 6 måneder er der mulighed for at produkter, der ikke opfylder kriterierne stadig kan købes i butikkerne.

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside rettet mod detailhandelen
Her kan du læse om reglerne gældende for salg af sprøjtemidler til ikke-professionelle

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Lea Frimann Hansen, tlf. 72 54 45 46, mail: